مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25008 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كسي كه نماز خواندن بلد نيست وظيفهاش چيست
كسي كه به حد تكليف رسيده باشد; يعني، بالغ و عاقل باشد و نمازش را

ياد نگرفته يا در حمد و سوره غلط دارد بايد به نماز جماعت حاضر شود;

ولي اگر نماز جماعت نباشد يا برايش مقدور نباشد كه به نماز جماعت

حاضر شود، بايد خودش نمازش را هر طوري كه بلد است بخواند; اگر

ميتواند از روي نوشته و اگر نميتواند هر مقداري كه از حفظ است بخواند.

اگر هيچ از حمد را بلد نباشد به جاي حمد هر آيهاي كه از قرآن حفظ است

بخواند و اگر هيچ آيهاي هم حفظ نباشد بايد به جاي حمد و سوره ذكر

بگويد مثلا اگر لا اله الا الله يا الله اكبر يا سبحان الله را ميتواند بگويد به

اندازه حمد و سوره يكي از اين ذكرها را تكرار كند. در ركوع و سجده هم هر

ذكري را كه ميتواند، بگويد; تشهد و سلام را هم اگر حفظ نباشد به جاي آن

ذكر بگويد.

واما خود شما اگر هنوز به حد تكليف نرسيدهايد براي ياد گرفتن نماز از مادر

و معلم يا دوستاني كه نماز را صحيح بلدند، كمك بگيريد تا انشا الله به حد

تكليف كه رسيديد بتوانيد نمازتان را صحيح و كامل انجام دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.