مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25009 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سبك شمردن نماز يعني چه
يعني نماز را به صورت كامل انجام ندادن، با عجله نماز خواندن و

حواس در نماز نبودن. البته بايد دانست كه شرايط نماز دو گونه است شرايط

صحت و شرايط كمال اگر شرايط صحت ناقص شود نماز باطل است; ولي

شرايط كمال را اگر نداشته باشد نماز صحيح است و تكليف ساقط اما نتيجه

مطلوب حاصل نميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.