مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25010 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

يا پيامبر اسلام قبل از بعثت نماز مي خواندند كيفيت ان چگونه بوده است
البته شخص رسول خدا قبل از بعثت و بعد از آن عبادت ميكردند و

نماز ميخواندند ولي براي امت اسلامي در سال نهم بعثت بعد از اينكه از

معراج برگشتند حكم نماز را آوردند كه ابتدائاش ده ركعت نماز واجب بود و

بعد از هجرت به مدينه وقدرت پيدا كردن اسلام، واجبات ديگر يكي پس

ازديگري بر امت واجب شد نيز هفت ركعت به تعداد ركعات نماز افزوده شد

كه به شكل كنوني; يعني، 17 ركعت نماز واجب و 34 ركعت نماز نافله

درآمد. (منتخب التواريخ ص 41 - الميزان ج 13 ص 178 حديث از امام

جواد(ع) كه به اين حديث در ضمن جواب سوئال دوم شما اشاره ميشود.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.