مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25013 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فلسفه نيت و قصد قربت در نماز و ساير عبادات چيست
اولين مورد واجبات از واجبات نماز ((نيأت)) است. به اين معنا كه

شخصي تصميم داشته باشد، نماز خود را براي اطاعت از دستور خدا و

تقرأب به مقام ذات مقدس پروردگار عالم انجام دهد.

مهمترين مساله در نيأت، داشتن ((اخلاص)) است .

اخلاص، پاك كردن عمل از عيوب و نواقص است.

اخلاص، انجام دادن نماز به قصد قربت و براي جلب رضاي الهي است .

عنصري كه به عمل يك انسان بها ميدهد، نيأت و انگيزه و هدف او است .

از همين رو در آيات قرآن، كلمه ((في سبيل الله)) فراوان به كار رفته است .

در بارهئ فلسفه و حكمت ((نيأت)) ميتوان گفت:

1. باعث رشد و بالندگي اعمال است ; يعني عمل با هدف و مقصود درست

انجام ميشود و باعث تكامل انسان ميگردد (لبو خبلبصتث النثياتة تبزبكذتث

الاعمال) .

2. دوري از پوچي و بيهودگي ; اگر انسان در اعمال خود (به خصوص نماز و

ساير عبادات) نيت خالصانه نداشته باشد و آنها را از روي ريا انجام دهد ;

نتيجهاي جز پوچي و احساس بيهودگي نخواهد داشت .

3. نيت، جان (روح) عمل است و همان طوري كه تن آدمي شريف است به

جان آدميت، شرافت عمل آدمي نيز بستگي به جان آن (اخلاص) دارد .

4. تمرين براي انجام دادن اعمال خالصانه ديگر ; يعني سعي ميكند، در

ساير اعمال و تكاليف خود نيز نيت و قصد الهي داشته باشد .

5. دوري از غفلت و فراموشي ; امام معصوم (ع) فرموده است: ((براي بنده

لازم است، در همه اعمال و عبادتها و در هر حركت و سكوني، نيتي

خالصانه داشته باشد ; زيرا اگر چنين نباشد، آن بنده جزو غافلان به حساب

ميآيد)). (ميزان الحكمه، ج 10، ص 258)

در وادي اخلاص عيان كن نيت از بهر رضاي حق، نشان كن نيت

در خلوت دوست، گفت وگويي سر دهبا عشق تمام گل فشان كن نيت

6.تعيين مسير صحيح و نتيجه بخش ; نماز گزار با نيت و قصد درست،

عبادت و نيايش خود را در مسير واقعي آن (پرستش خدا) قرار ميدهد و از

عبادتهاي انحرافي، دروغين، ريايي، شرك آلود و عبادت غير خدا دوري

ميجويد، بيشتر مردم جهان عبادت و پرستش دارند ; اما برخي از آنان بت

ميپرستند ; عدهاي پيامبران دروغين را ستايش ميكنند ; گروهي به عبادت

خدايان خيالي ميپردازند; بعضي خورشيد، ستاره، ماه، درخت، حيوان و...

را عبادت ميكنند ; اندكي براي خدا شريك قائل ميشوند; گروهي

مكتبهاي خود ساخته در آوردهاند و... اما انسان مسلمان فقط خدا را

ميپرستد و او را عبادت ميكند و اين مطلب را در انجام اعمال عبادي به

روشني بيان ميكند.( نيأت)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.