مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25014 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا نماز جمعه بايد به جماعت خوانده شود كيفيت آن چگونه است آيت اللهفاضل لنكراني
نماز جمعه واجب كفايي است و حتماش بايد به جماعت برقرار شود

و حداقل بايد پنج نفر باشند. كيفيت آن مانند نماز صبح دو ركعت است و

داراي دو قنوت كه قنوت ركعت اول قبل از ركوع و ركعت دوم بعد از ركوع

است و امام بايد دو خطبه قبل از نماز بخواند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.