مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25015 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز با غسلهاي مستحب و واجب چگونه است
تمام مراجع عظام در مورد غسل جنابت نظر واحد دارند كه براي

نماز نبايد وضو گرفت مگر اين كه بعد از غسل كاري كه موجب بطلان وضو

باشد از او سر زده باشد و در مورد غسلهاي ديگر نظرات متفاوت است

شما بايد مرجع تقليد خود را نام ميبرديد تا نظر او را برايتان ارسال كنيم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.