مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تا چند دقيقه بعد از گفتن اذان، نماز اوّل وقت گفته مي شود؟

وقت فضيلت نماز صبح از اوّل طلوع فجر يعني سپيدة صبح است تا موقعي كه هوا روشن شود. {1}

وقت فضيلت نماز ظهر تا موقعي است كه ساية شاخص به اندازة خود شاخص شود. منظور سايه اي است كه از ظهر به بعد پيدا مي شو[د. وقت فضيلت نماز عصر از موقعي است كه شاخص به اندازة خود آن است تا موقعي كه به اندازة دو برابر آن شود.

وقت فضيلت نماز مغرب از غروب است تا ناپديد شدن حمره مغربيه، يعني رنگ سرخي كه بعد از غروب آفتاب در مغرب ظاهر مي شود.

وقت فضيلت نماز عشا از موقعي است كه سرخي مزبور ناپديد مي شود تا يك سوم از شب.

بنابراين وقت فضيلت نمازها با هم تفاوت دارد. در بعضي شاد يك ساعت و در بعضي كمتر و بيشتر است و وقت فضيلت (اوّل وقت فضيلت) نماز عصر و عشا بعد از ساعت يا ساعاتي از اذان ظهر و مغرب است.

[1] چيزي كه در زمين نصب باشد مانند چوب كه وقت نماز ها را با سايه آن بتوان تنظيم كرد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.