مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ثواب نماز جماعت در صف اول چقدر است
نماز خواندن در صف اول جماعت، مانند شركت كردن در خط اول

جهاد است.

اين كار آن قدر ارزش دارد كه رسول خدا(ص) فرمودند: ((سه چيز است

كه اگر امت من ارزشي آنها را ميدانستند، درباره آنها قرعه ميكشيدند:

1. اذان گفتن; 2. از صبح جمعه آماده نماز جمعه شدن; 3 - در صف اول

نماز ايستادن)).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.