مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25036 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نماز خوف، و انجام آن را توضيح دهيد.

نماز خوف به هنگام جنگ در حال رو در رويي با دشمن خوانده ميشود. چون در حال ترس از حمله دشمن خوانده ميشود، نماز خوف گفته شده است. در وقتي كه وظيفه، خواندن نماز خوف است، نمازهاي چهار ركعتي (جنگ در وطن باشد يا سفر) شكسته است و دو ركعتي خوانده ميشود. نماز خوف را فرادا و به جماعت ميشود خواند. اگر به جماعت خوانده شود. طريقه آن در نمازهاي دو ركعتي (نماز صبح و نماز ظهر و عصر و عشا كه تبديل به دو ركعت ميشوند) چنين است: مسلمانان جنگجو تبديل به دو گروه ميشوند، گروه اوّل، يك ركعت را با امام جماعت ميخوانند، و امام پس از اتمام يك ركعت توقف ميكند، و مأمومين يك ركعت ديگر را به تنهايي (فرادا) ميخوانند و سلام ميدهند و به جبهه جنگ باز ميگردند، و جاي گروه دوم را ميگيرند، سپس گروه دوم ميآيند و به امام اقتدا ميكنند و يك ركعت نماز خود را با امام و ركعت دوم را به طور فرادا ميخوانند. در نماز سه ركعتي (مغرب) امام جماعت ركعت اوّل را با گروه اوّل ميخواند و توقف ميكند. مأمومين دو ركعت ديگر را فرادا تمام ميكنند و به جبهه بر ميگردند و گروه دوم در ركعت دوم به امام اقتدا ميكنند و دو ركعت را با امام و يك ركعت را خود ميخوانند.(1)

كيفيت خواندن نماز به اين شكل در جنگهاي گذشته موجب ميشد كه مسلمانان در مقابل حمله دشمن غافلگير نشوند. اگر امروزه همان حالت پيش آيد، ميتوانند در هنگام جنگ، نماز خوف بخوانند.

پي نوشتها:

1. تفسير نمونه، ج 4، ص 103؛ مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، واژه خوف؛ جواهر الكلام، ج 14، ص 157 و 162 و 166.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.