مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25038 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1-چرا ما بايد نماز بخوانيم وخدا راعبادت كنيم ؟
1= نماز كوچكترين تشكر وسپاسگذاري ازخداوند متعال در مقابل نعمتهاي اوست نماز ادب شكر بنده در مقابل خداوند است. اگر هركسي به شما لطفي كند حتي يك ليوان آبي به شما بدهد از او تشكر مي كنيد واگريادتان رفت خود را ملامت مي كنيد. كه بي ادبي شد وناراحت مي شويد اگر يك ليوان آب تشكر دارد, پس اين همه نعمت بلكه تمام نعمتهايي كه غرق در آن هستيم واز آنِ خداوند است آيا تشكر ندارد نعمتهايي كه ما حتي درخواست نكرديم خداوند به ما عنايت فرموده آيا تشكر ندارد ونماز كوچكترين تشكر از خداوند است كه {الحمد الله رب العالمين }كه درنماز مي گوييم يعني: خدايا هرچه دارم از تواست وتورا سپاس مي گذارم ودرضمن اين تشكر خود ادب بندگي است ونشانگر شخصيت انسان است كه خدايا من حيوان نيستم بلكه انسان هستم ومي فهمم كه چه كسي به من نعمت داده وبايد از او تشكر كنم نماز انسان را از حد پايين تر از حيوانيت به پلكان بلند انسانيت وبندگي مي كشاند وعرج مي دهد خلاصه؛ انسان موجودي است دوبعدي جسمي وروحي همانطور كه جسم ما نياز به غذا دارد روح انسان هم نياز به غذا دارد ويكي از بهترين غذاهاي روح همين نماز است وبهترين علامت آن هم اين است كه شما وقتي نماز مي خوانيد يا عبادت مي كنيد بعد از آن آرامش روحي خاصي به شما دست مي دهد واين همان نياز روح است ودراصل اين لطف خداوند است كه عملي به نام نماز رابه بنده ها ارزاني فرمود تا توسط آن آرامش روحي وجسمي پيدا كنند. ضمن معرفي اين بخش

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.