مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25042 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا نخواندن نماز براي نوجواناني كه سن آنان كمتر از 15 سال است، گناه محسوب مي شود يا نه؟
انسان تا به حدّبلوغ نرسيده، تكاليف و وظايف شرعي بر وي واجب نمي شود(20); ولي شايسته است كه نوجوانان پيش از رسيدن به بلوغ، خويشتن را به انجام تكاليف مذهبي عادت دهند تا در موقع بلوغ انجام آن ها برايشان دشوار نباشد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.