مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25043 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در قرآن آمده است انسان در هنگام نياز به سوي خدا مي رود. اگر به گونه اي شود كه او به خدا نيازي نداشته باشد، آيا باز هم به سوي خدا خواهد رفت؟
انسان ذاتاً به خدا نيازمند است; زيرا هستي اش او است و از خود استقلالي ندارد. نياز سرتاپايش را فرا گرفته است. حتّي اگر انسان نيازي به خدا نداشته باشد، باز هم در وجود خويش به پروردگار نيازمند است. پروردگار جهان همه موجودات را آفريده و هر لحظه بدانها وجود مي بخشد و موجودات را بقا مي بخشد و به كمال مي رساند.
پس، نياز به پروردگار امري اعتباري نيست كه زماني باشد و زماني نه، بلكه امري حقيقي و مسلّم است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ79ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.