مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25070 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

راه نجات از همجنس گرايي چيست؟
اين گرايش چند علّت دارد كه علل بايد از بين برود.
1. ضعف اعتقاد ديني كه به ضعف اراده مي انجامد.
2. نياز جنسي كه بستر معقول و مشروع آن همانا ازدواج است و بايد سريعاً اقدام شود.
3. نياز به اُنس و محبّت كه با ارتباط با خدا و عبادات تأمين مي گردد و بخشي از آن از طريق همسر شايسته و دوستان مؤمن و معاشرت با آنان به نتيجه مي رسد.
4. ناآگاهي از دستورات ديني در باب مجالست و معاشرت با همجنسان.
پس لازم است كسي كه در اين فضاها تحت تأثير قرار مي گيرد بيشتر رعايت كند چرا كه در دستورات ديني داريم كه مردها هم حق ندارند در نزد ديگران پوشش خود را از روي پا كنار بزنند.
5. به روايات تكان دهنده اي در اين باره مراجعه شود. مثلا در حديثي آمده است هر كس پسري را از روي شهوت ببوسد خداوند دهانه اي از آتش در قيامت، به دهان او مي زند و... .

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.