مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25071 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در رستوراني كه كار ميكنم عده اي از من سوال مي كنند كه ديدگاه اسلام در مورد كساني كه گرايش به هم جنس خود دارند چيست ؟ ايشان مي خواهند بدانند كه برخورد اسلام با چنين افرادي چگونه است ؟
همجنس گرائي چه در ميان مردان باشد (لواط) و چه در ميان زنان باشد (مُساحقه) از بدترين انحرافات اخلاقي است، كه سر چشمه مفاسد زيادي در جامعه و مايه نابودي و هلاكت انسانها خواهد شد. اصولاً طبيعت زن ومرد آنچنان آفريد شده است كه آرامش واشباع سالم خود را در علاقه به جنس مخالف (از طريق ازدواج سالم ) مي بينند و هر گونه تمايلات جنسي در غير اين صورت انحراف از طبع سالم انساني و يك نوع بيماري رواني است ، كه اگر به آن ادامه داده شود روز به روز تشديد ميگردد، ونتيجه اش بي ميلي به (جنس مخالف) واشباع ناسالم از طريق (جنس موافق) است ، اين عمل ناپسند (همجنس گرائي) باعث ميشود كه مردان و زنان از زناشوئي و تشكيل خانواده صرف نظر كنند ، ودر نتيجه براي هميشه نسل بشر قطع گردد : بدين جهت خداوند بزرگ عمل زشت همجنس گرائي را بر تمام افراد بشر تحريم كرده، تا ناچار شوند ازدواج كنند .( تفسير نمونه : 14 / 257 ) روان شناسان وپزشكان معروف جهان همجنس گرائي را يكي از مهمترين انحرافات جنسي قلمداد كرده اند ، مثلاً موريس دبس ميگويد : يكي از انحرافات جنسي كه خيلي شديد و سخت مي باشد تمايل به سمت هم جنس است .( كتاب چه مي دانم بلوغ : 64) فرويد : ميگويد عشق به هم جنس را ميتوان پردامنه ترين انحرافات خواند.( روان كاوي براي همه : 100) مَضرات همجنس گرائي از نظر بهداشت وروان : اين گونه روابط نا مشروع در اُرگانيسم بدن انسان وحتي در سلسله اعصاب وروان اثرات ويران گري دارد، افراد (همجنس گرا) تدريجاً به انزوا و بيگانگي از اجتماع و سپس بيگانگي از خويشتن رو مي آورند، وممكن است به بيماري هاي جسمي و رواني مختلفي گرفتار شوند .( تفسير نمونه : 14 / 257 ) در زشتي و پستي هنجنس گرائي امام صادق (عليه السلام) ميفرمايد : (ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك ) هر گاه جنس مذكّر با مذكّر آميزش كند عرش خداوند به لرزه در مي آيد .( وسائل الشيعه : 14 / 269 ) ودر روايت ديگري از امير المؤمنين علي (عليه السلام)از پيغمبر اكرم (صليالله عليه وآله) : شنيدم چنين ميفرمود (لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال) لعنت خدا بر آن مردي باد كه خود را شبيه زنان مي سازد (بامردان آميزش جنسي مي كند) ولعنت خدا بر زناني باد كه خود را شبيه مردان مي كنند.( وسائل الشيعه : 14 / 255 ) دانشمندان ميگويند : ادامه كار همجنس بازي تمايلات جنس را نسبت به جنس مخالف در انسان تدريجاً مي كاهد و احساس زنانه در او پيدا ميشود ، وهر دو گرفتار ضعف مُفرط جنسي وسرد مزاجي ميشوند ، بطوري كه بعد از مدتي قادر به آميزش طبيعي (آمزيش با جنس مخالف) نخواهند بود ، به همين دليل و به دلايل اخلاقي واجتماعي ديگري اسلام شديداً همجنس گرائي را در هر شكل وصورت تحريم كرده و براي آن مجازاتي شديد كه گاه به سر حد اعدام مي رسد ، قرارداده است، حكم همجنس گرائي در مردان خواه فاعل باشد يا مفعول اعدام است. و همجنس گرائي در زنها پس از ثابت شدن صد تازيانه و بعضي از فقهاء گفته اند : اگر زن شوهر داري اين عمل را انجام دهد حد او اعدام است .( وسائل الشيعه : 14 / 255 )مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.