مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25074 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در قرآن در مورد همنشين بد آيه اي هست؟
قرآن مجيد درباره همنشيني با شيطان مي فرمايد: «وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَلَهُ قَرينٌ(1); كسي كه از ياد خدا روي گردانَد، شيطاني بر او مسلّط مي كنيم تا همنشين او باشد».
و در جايي ديگر از قرآن آيه اي صريح تر مي فرمايد روزي كه انسان انگشت حسرت به دندان گزيده و بگويد: «يا ليتني لَمْ أَتّخذ فلاناً خليلا(2); اي كاش فلاني را دوست خود نمي گرفتم(دوست بد)».

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره زخرف، آيه 36.
2 - سوره فرقان، آيه 28.

ـ17ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.