مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با كدام دسته اي مردم نبايد همنشيني كنيم؟
از احاديث رهبران راستين استفاده مي شود كه گروههايي مثل دروغگو و نابخرد و گناهكار و بخيل و ترسو نبايد همنشيني كرد. البته جالب توجه است كه ائمه اطهار((عليهم السلام)) از جمله علي((عليه السلام)) در نهج البلاغه دليل بدي معاشرت با اين گروهي را هم فرموده اند. چنانكه مي فرمايد: پسرم! از دوستي با احمق بپرهيز، زيرا مي خواهد به تو سودي رساند اما دچار زيان مي كند. از دوستي با بخيل بپرهيز، زيرا از آنچه سخت به آن نياز داري از تو دريغ مي كند.
و از دوستي با بد كار و گناهكار خودداري كن چون با اندك بهايي ترا مي فروشد.
و از دوستي با دروغگو بپرهيز، زيرا كه او مثل سراب است دور را به تو نزديك را دور مي نماياند.
روشن است كه اين جواب در محدوده اخلاق و پرسش مطرح شد وگرنه كساني هستند كه آنان نيز شايسته معاشرت نيستند. براي مثال افرادي مي كرد.
دين انسان ترديد آفريني مي كنند و به تخريب ايمان مي پردازند. البته در صورتي كه ياراي پاسخ دادن و تحقيق داشته باشيم، زمينه رشد خود ما تأمين مي گردد اما در غير اين صورت بايد ارتباط را محدود نمود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 ـ نهج البلاغه ، بخش كلمات قصار شماره 38.

ـ19ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.