مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25076 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با كدام گروه نبايد همنشيني كرد؟
از احاديث رهبران راستين استفاده مي شود كه نبايد با گروههايي، مثل دروغگو، نابخرد، گناهكار، بخيل و ترسو همنشيني كرد. امامان پاك((عليهم السلام))، از جمله علي((عليه السلام)) در نهج البلاغه دليل بدي معاشرت با اين گروهها را بيان فرموده اند، آن حضرت مي فرمايد:«پسرم! از دوستي با اخمق بپرهيز; زيرا مي خواهد به تو سودي رساند، اماتو را دچار زيان مي كند. از دوستي با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز داري; از تو دريغ مي كند. و از دوستي با بدكار و گناهكار خود داري كن; چون با اندك بهايي ترا مي فروشد. و از دوستي با دروغگو بپرهيز; زيرا كه او مثل سراب است; دور را براي تو نزديك و نزديك را دور مي نماياند».
روشن است كه اين جواب در محدوده اخلاق و پرستش مطرح شده مي باشد، و گرنه
ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 38.

ـ2109ـ
كساني هستند كه آنان نيز شايسته معاشرت نيستند. براي مثال افرادي كه در دين انسان ترديد آفريني مي كنند و به تخريب ايمان مي پردازند. البته در صورتي كه ياراي تحقيق و پاسخ دادن داشته باشيم، زمينه رشد ما تأمين مي گردد; اما در غير اين صورت بايد ارتباط را محدود نمود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2110ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.