مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان فرهنگ وجدان كاري در جامعه ايجاد كرد؟
- وجدان كاري در جامعه از چند طريق قابل حصول است : 1- تقويت مباني ديني و احساس مسووليت شرعي ؛ اين راه فطري ترين ، سالم ترين و كارآمدترين راه شروع و تبليغ ( ( وجدان كار ) ) است. 2- ايجاد نظم آهنين از طريق اعمال زور و سرنيزه ؛ اين روش اگر چه نظمي ظاهري را ايجاد مي كند، ولي چون افراد از درون احساس مسووليت نمي كنند؛ نظمي شكننده به وجود خواهد آمد ( مانند آنچه در شوروي سابق اتفاق افتاد ) . 3- از راه تقويت حس مشاركت و منافع متقابل ؛ اين روش گرچه نسبت به روش دوم كارآمدتر است ؛ ولي به دليل گسترش منفعت گرايي فردي ، جامعه را در وضعيت خطرناكي قرار خواهد داد .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.