مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25082 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وحدت مسلمين حول چه محوري بايد صورت گيرد؟
آنچه افراد بايد در آن وحدت داشته باشند خط اسلام راستين است كه در خط امام متبلور است و اگر افراد اسلام را معيار قرار دهند به هيچ وجه درگيري بوجود نمي آيد و اختلاف باقي نمي ماند و اختلاف سليقه اي بزودي حل مي شود و ضرري ايجاد نمي كند بر اين اساس بايد توجه داشت كه افراد تا چه مقدار معيارهاي اسلامي را در نظر بگيرند و تاچه اندازه به اهداف گروهي توجه مي كنند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1236ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.