مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25086 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مشكل وسواس چگونه درمان مي شود؟
وسواس يك ناراحتي روحي است كه مبارزه با آن هر چه سريعتر لازم است زيرا گذشته از اينكه اعصاب را ضعيف مي كند اوقات انسان را به خود متوجّه ساخته و او را از اهداف اصيل باز مي دارد و باعث باطل شدن اعمال در برخي موارد مي شود.
بنابراين: هر چه محكم تر و قاطع تر بايد با آن مبارزه كرد و در مبارزه با آن به نظر مي رسد كه انسان از اينجا شروع كند كه تصميم بگيرد اعمال خويش را مانند متعارف(افراد معمولي كه وسواس ندارند) انجام بدهد و چنانچه يقين نكرده كه عمل وي صحيح انحام شده بگويد من مي خواهم نماز غيرصحيح مثلا بخوانم. با اين طرز تلقين و عمل، چيزي نخواهد گذشت كه انسان به حال عادي باز خواهد گشت مثلا كسي كه در طهارت و نجاست وسواس دارد وقتي دست وي نجس است و عين نجاست بر طرف شده و وظيفه او اين است كه يكنوبت زير شير بگيرد تصميم بگيرد بيشتر نگيرد اين وقتي در همه ي اعمال انجام شد به تدريج وسواس از بين مي رود. يا مثلا وقتي وظيفه اش اين است كه به شك خويش اعتنا نكند و چنانچه مثلا شك مي كند سوره را خوانده يا نه بايد بگويد خوانده ام مصمم باشد كه ديگر نخواند گرچه دلش آرام نباشد و با خود بگويد عليرغم شيطان من مي خواهم نماز بي سوره بخوانم چنين شيوه يي وقتي تكرار شد شيطان دست بر مي دارد و از انسان نااميد مي شود. زيرا در حديث آمده است شيطان

ـ12ـ
مغرور است و هنگامي كه مورد توجّه قرار نگرفت دست برمي دارد(1).
البته گاهي هم ممكن است جهل به حكم نداشته باشيم و حكم ساده تر از آن است كه ما مي پنداريم و بايد از عالم سؤال نمود.

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - امام صادق((عليه السلام)).

ـ13ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.