مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه ميتوان با وسواس مبارزه كرد و ديگران را به خود خوشبين نمود؟

توصيه ما اين است كه

1: به خدا توكل كرده زيرا شيطان بر متوكلين سلطه ندارد و اين باعث آرامش و رهايي از تزلزل و محافظت از تسلط شيطان ميشود.

2: استعاذه يعني پناه بردن به خدا از وسوسههاي شيطان با گفتن ذكر «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 3: توسل به ائمه اطهار(:) براي رهايي از وسواس .

اما بهترين راه كار عملي براي مبارزه با اين حالت، عدم اعتنا و بي توجهي به مواردي است كه نسبت به آنها وسواس داريد. مثلاً اگر در پاكي يا نجس بودن چيزي وسواس داريد، بايد در صورت شك بنا را بر پاكي بگذاريد و بدانيد كه از نظر شرع همه چيز پاك است مگر اينكه علم و يقين به نجاست حاصل شود. و اگر وسواس شما در صحت و عدم صحت غسل يا وضو و نماز است، باز هم بايد بنا را بر صحت بگذاريد و از تكرار عمل جداً پرهيز كنيد. چرا كه اگر تكرار عمل از روي وسواس باشد حرام و باطل است و چنانچه با به كار بستن توصيههاي ما، در رفتار خود تغيير ايجاد نماييد و مثل مردم عادي زندگي كنيد، ديگران نيز به شما خوشبين خواهند شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.