مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

*- درخصوص وصيت كردن هر انسان از ديدگاه شرع هم توضيحاتي مرحمت فرماييد ؟
جواب دوم : مسئله : كسيكه نشانه مرگ را در خود مي بيند بايد فورا امانت هاي مردم را به صاحبش بر گرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع پرداخت آن باشد خمس و زكات و رد مظالم و اگر حج بر او واجب شده و نرفته و بدهي ديگري دارد , نماز و روزه بر گردنش است همه را وصيت كند . تا از مال خودش براي آنها اجير بگيرند و آنها را انجام دهد :
1- وصيت آنستكه انسان سفارش كند , بعد از مرگش براي او كاري انجام دهند , يا بعد از مرگش چيزي ملك كسي باشد قرآن كريم در سوره بقره آيه 180 مي فرمايد { كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين و الاقربين } ( 2) ترجمه : بر شما نوشته شده هنگاميكه يكي از شما را مرگ فرا رسد اگر چيز خوبي از خود بجاي گذارده و صيت براي پدر و مادر و نزديكان بطور شايسته كند اين حقي است بر پرهيز كاران اما فلسفه و صيت اينكه در مسله ارث تنها عده اي از مورث ارث داد شده و بهره مند مي شود اما در وصيت اينكه گاهي انسان مايل است كارهاي مفيدو عام المنفعه انجام دهد اما موفق نشده و در زمان حياتش نتوانسته است انجام دهد اينجاستكه منطق عقل ايجاب ميكند كه ا و از اموالي كه زحمت تحصيلي آن را كشيده است , براي انجام اين كارها ي خوب و خير لااقل براي بعد از مرگش محروم نماند و ذكر اين نكته لازم است به نظر مي رسد كه انسان بايد وصيت خود را وسيله اي برا ي جبران و ترميم گذشته و كوتاهيهايش قرار دهد حتي اگر كساني از بستگان نسبت باو بي مهري داشتند و از طريق وصيت به آنها محبت نمايد.
گاهي وصيت در مورد مال نيست در باره سخنان حكيمانه و اندرزهاي گرانبهاست همانگونه كه در نهج البلاغه خطبه ايست مشهور به وصيت نامه علي ( ع ) در شامگاه 21 ماه مبارك رمضان هنگامي پركشيدن و بسوي بهشت برين خدا رفتن فرمودند :{اوصيكم بتقوا الله و نظم امركم .......}كه مطالعه آن لازم و مفيد خواهد بود . در پايان متذكر مي شويم كه مسائل مربوط به وصيت و شرائط آن و تكاليف وحي و چقدر از اموال مي تواند مورد وصيت قرار گيرد......... بايد از توضيح المسائل مرجع تقليد خود مراجعه فرمائيد .
منابع :

1- سوره تكاثر, آيه 1-8
2- علم اليقين فيض (ره ) , جلد 2 , ص 852
3- مفاتيح الجنان شيخ عباس قمي ( ره )
4- سوره تحريم, آيه 6
5- سوره زمر , آيه 15
6- رساله عمليه , مسله 58 , 2855,
7- سوره بقره, آيه 180

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.