-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)
-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25115 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:360

لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟
-شخصي از حضرت امام موسي بن جعفر ? سؤال كرد آيا مؤمن در قبرش كسي را كه به زيارتش آمده مي شناسد؟ فرمودند بلي تا زماني كه دركنار قبرش هستند با آنها انس داردوهنگامي كه ازكنار قبرش ميروند وحشت سراغش مي آيد ! 2-و همچنين از اميرالمؤمنين نقل شده كه فرمودند : اموات خود را زيارت كنيد چون آنها با زيارت شما خشنود مي شوند و حاجات خود را در كنار قبر پدر و مادرتان از خداوند سبحان بخواهيد
اين دو روايت را نقل كرديم به جهت اهميت زيارت قبور مؤمنين چون در كنار زيارت بازماندگانشان خوشحال مي شوند وكساني راكه و كساني را كه به زيارت آنها مي آيند مي شناسند پس بايد كاملا حجاب و ادب اسلامي و عفت رعايت شود چون سبب ناراحتي آنها ميگردد.
1-وسائل الشيعه ج 2 ابواب الدفن باب 54 حديث 4 چاپ اسلاميه ص 878
2-منبع قبلي حديث 5
((يكي از آداب زيارت))
1-از امام رضا ? روايت شده كه فرمودند : كسي كه به كنار قبر برادر مؤمنش ميرود ودستش را بر قبرش مينهد هفت مرتبه سوره قدر ميخواند از وحشت روز قيامت ايمن مي گردد.
2-و در روايتي ديگر از حضرت رضا ? كه فرمودند:اگر كسي قبر مؤمن را زيارت كند و هفت مرتبه سوره قدر بخواند خداوند سبحان او و صاحب قبر را مي آمرزد.
3-شخصي از امام صادق ? سؤال كرد چگونه به اهل قبور سلام كنيم ؟ حضرت فرمودند : بگو السلام علي اهل الديار من المؤمنين سلام بر ساكنان اين محله از مسلمانان و مؤمنين شما از ما جدا شده ايد و ما هم به زودي به شما ملحق مي شويم.
جهت اطلاع بيشتر ميتوانيد به كتاب شريف و ارزنده مفاتيح الجنان مرحوم حاج شيخ عباس قمي (ره) در قسمت زيارت اهل قبور مؤمنين ص 1104 كليات مفاتيح مراجعه فرمائيد.
نكته :علاوه بر دعاواستغفاروصدقات كه براي مردگان ازمؤمنان بسيارمفيد است خودشخص بايدعبرت بگيردوتوجه كندكه در آينده اوهم به همين مكان ملحق مي شودوتوبه به معناي بازگشت عملي وفكري كندودركارها ورفتارش انديشه نمايد ونقا يص آنهارا اصلاح كند .


1-وسائل الشيعه ج 2 ص 881 ابواب الدفن باب 57 حديث 1 (وپاورقي معاد شهيد دستغيب )
2-وسائل الشيعه ج 2 ص 881 ابواب الدفن باب 57 حديث 5
3-وسائل الشيعه ج 2 ص 879 ابواب الدفن باب 56 حديث 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.