-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)
-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25147 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1- چطور دعا كنيم كه حاجت بگيريم ؟ مدتهاست كه حاجت نگرفته ام ؟
دوست عزيزاستجابت دعا آداب و شرايطي دارد و صرف خواندن دعا و ذكر حاجت آدمي را به مراد و مقصود نمي رساند .
بنابر اين ابتدا بايد اين شرايط و مقدمات فراهم گرددتا دعا مستجاب گردد و لذا شرايط و مقدمات استجابت دعا به تفكيك ذكر گرديده كه به آنها اشاره مي شود :
1- شرايط مربوط به فرد دعا كننده كه عبارتند از :
1-) پاكي قلب و روح و توبه از گناهان
2- )پرهيز از اموال غصبي و ظلم و ستم به ديگران
3- )پرهيز و دوري از لقمه نا پاك و حرام پيامبر اسلام « صلي الله عليه واله » مي فرمايد : « كسي كه دوست دارد دعايش مستجاب شود بايد غذا و كسب خود را پاك كند» ( 1)
4- ) مبارزه با فساد و دعوت به حق
تاركين امر به معروف و نهي از منكر دعاي مستجابي ندارند .
پيامبراكرم « صلي الله عليه واله » مي فرمايد : بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيدو الاخداوند بدان را بر نيكان شما مسلط مي كند و هر چه دعا كنيد مستجاب نخواهد شد. ( 2)
5-) ايمان به خدا و عمل صالح و امانت و درستكاري از شرايط استجابت دعاست .
6-) اعتقاد و يقين قلبي به استجابت دعا از سوي پروردگار چرا كه خداوند مي فرمايد :دعاي كننده را استجابت مي كنم امام صادق « عليه السلام »
مي فرمايد : هر گاه دعا كردي گمان كن كه حاجت تو بر آستانه در خانه است. ( يعني آنقدر يقين به برآورده شدن آن از سوي خداوند داشته باش كه هرگز دچار شك و ترديد نشوي ( 3)
7-) جدي بودن و اصرار بر دعا , امام باقر « عليه السلام » مي فرمايد : به خدا سوگند هيچ بنده اي به درگاه خداي عزو جل اصرار نمي ورزد مگر اينكه خداوند دعايش را مستجاب كند ( 4)
8-) بر زبان آوردن حاجت و مقصود خويش امام صادق« عليه السلام » مي فرمايد: خداوند حاجت تو را ميداند ولي دوست دارد كه حاجت خود را نام ببري و شرح دهي » ( 5)
9-) دعاي پنهاني . امام علي بن موسي الرضا « عليه السلام » مي فرمايد : دعاي بنده در پنهاني بهتر از هفتاد دعاي آشكار است ( 6)
10-) همراه بودن دعا با تضرع و زاري و رقت قلب و فروتني و پناه جستن به درگاه خدا و بريدن از هرآنچه غير اوست.
2- شرايط مربوط به اوقات و مكان دعا ( 7)
1- هنگام ظهر ، غروب آفتاب ،طلوع خورشيد،بعد از سپيده دم، هنگام گفتن اذان و اقامه ، قرائت قرآن ، در نماز وتر به هنگام سحر ، هنگام نزول باران و وزيدن بادها , مهمترين اوقات براي استجابت دعاست .
اما در مورد بهترين مكانها مي توان به مساجد خصوصا مسجد الحرام ، حرم و بارگاه معصومين و مرقد امامزادها اشاره كرد .
3- شرايط مربوط به نحوه دعا كردن ( 8)
در خواست خود را با «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز كردن ، ياد كردن خداوند به بزرگي و جلال ، بر پيامبر و آل او صلوات فرستادن ، شفيع قرار دادن معصومين « عليهم السلام »
امام صادق «عليه السلام » مي فرمايد : مبادا هيچ يك از شما از خدا تقاضايي كند مگر اينكه نخست حمد وثناي او را بجا آورد و بر پيامبر و آل او دورود فرستد و به گناه خود اقرار كند و از آن توبه كند و سپس به درگاه الهي دعا كند. ( 9)
آنچه كه در اين باره بايد مورد توجه قرار گيرد آن است كه دعا نبايد جانشين تلاش و كوشش انسان گردد و بلكه انسان بايد علاوه بر دعا آنچه در توان دارد , براي رسيدن به مراد و مقصودش انجام دهد امام علي «عيله السلام » مي فرمايد : دعا كننده بدون عمل مانند تير انداز بدون زره) است (10)
نكته آخراينكه به هنگام دعا انسان نبايد به خداوند تحكم كند بلكه بايد صلاح و مصلحت خويش را ا ز او طلب كند و بزور چيزي را از او درخواست نكند و همواره اموري را از خداوند بخواهد كه عقلاً محال نباشد .
منابع :
1- تفسير نمونه , جلد 14 , ص 255
2- تفسير نمونه , جلد 3 , ص 39
3- اصول كافي , كتاب دعا , باب اليقين في الدعا , حديث 1
4- اصول كافي , كتاب دعا , باب الاحاج في الدعا و تلبث , حديث 5
5- همان , باب تسميه الحاجه في الدعا , حديث 1
6- همان , باب اخفاءالدعا , حديث 1
7- همان , باب اوقات و حالاتي كه اميد اجابت دعا مي رود
8- همان , باب ستايش و ثناء قلب از دعا.
9- سفينه البحار , ج 1 , ص 448-449 به نقل از تفسير نمونه ,ج 1 , ص 643
10- نهج البلاغه , حكمت 344 , ترجمه مصطفي زماني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.