-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)
-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:47

اثرات دعا را بيان كنيد؟
الف ـ اثرات تربيتي
از نظر تربيتي دعا چه نقشي دارد؟ آيا اساساً دعادر زندگي انسان نقشي دارد؟ برخي تصوّر كرده اند كه اثر تربيتي دعا فقط از جهت تلقين به نفس است؛ يعني وقتي انسان مطالب خوبي را بر زبان ميآورد به خودش تلقين ميكند كه بايد اين چنين باشد.
اين تصوّر ناشي از كوته بيني و نقص شناخت نسبت به معارف اسلامياست. بزرگترين اثر دعا همان حقيقت عبادي است كه در آن نهفته است؛ همان كه موجب تكامل معنوي انسان و انسانيت او ميشود. البته ممكن است در بعضي از دعاها آثار تلقين به نفس و نظاير آن نيز وجود داشته باشد؛ اما اين آثار مانند حركت آرواره ها در هنگام غذا خوردن است كه در عين آنكه كار جويدن غذا را انجام ميدهد، خود نيز ورزش كرده و از اين جهت تقويت مي گردد. اين ورزش را نميتوان فايدة حقيقي غذا خوردن دانست؛ فايدة حقيقي غذا خوردن تأمين مواد لازم براي بدن است.
فايدة حقيقي دعا نيز توجه به خدا و بندگي اوست. اين گونه آثار كه گاهي بر بعضي از دعاها مترتب، ميشود فوايد بسيار ناچيزي است كه در مقابل فايدة اصليش چيزي به حساب نميآيد.
پس فايده و اثر اصلي دعا همان تكامل معنوي انسان در اثر بندگي و اعتراف به ذلّت در مقابل خداوند است اما بر دعا اثرات فرعي و جنبي نيز مترتّب است كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

ب ـ اثرات جنبي
شناخت خدا: عمده ترين دليل نيايش و دعا شناخت پروردگار است. اين معرفت ريشة همة سعادتها و موجب تمام اصلاحات است.
عده اي به حضور امام صادق(ع) رسيدند و عرض كردند كه چرا ما دعا ميكنيم ولي مستجاب نميگردد؟ حضرت فرمودند: براي اينكه شما كسي را ميخوانيد كه او را نميشناسيد.
اسامي مبارك خداوند كه او را بدانها ميخوانيم و ميستاييم همه سرشار از معاني متعدّد است و تكرار آنها فوايد بسياري در بر دارد كه از جملة آن فوايد توجّه به معاني وصفي آنها و تكميل معرفت انسان نسبت به خداوند است.
كسب اخلاق خدايي: در دستورات مذهبي و احاديث شريفه توصيه شده است كه به اخلاق خدايي درآييد.
«تَخَلَّّّقُوا بِاَخْلاقِ اللهِ»
دعاكننده از طريق دعاي خود سعي ميكند صفات خدايي را در خود ايجاد و تقويت نمايد و كوشش ميكند كه همچنان كه خدا را به صفاتي مانند مهرباني و گذشت متّصف ميسازد او نيز با ديگران مهربان و با گذشت باشد
پاكي و پاكيزگي: از آداب دعا، پاك بودن لباس و حلال بودن غذاي دعا كننده و مباح بودن مكان دعاست. پيامبر گرامي(ص) ميفرمايند: كسي كه دوست دارد دعايش مستجاب شود بايد خوراك و كسبش را پاكيزه كند.
وقتي دعاكننده مقيّد گردد كه از راه حرام ارتزاق نكند و كسب و كار ناروا نداشته باشد به كمال معنوي ميرسد. جامعه اي كه افراد آن با چنين دعايي سروكار داشته باشند چه ملّت خوشبخت و داراي چه مدينة فاضله اي خواهد بود!
سركوبي نف بزرگترين فايدة دعا و حتي همة عبادات، جلوگيري از طغيان نفس است.

بر درگاه دوست
آيت الله مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.