-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)
-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25183 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علت عدم استجابت دعاهايم و قضاي نماز صبح چيست ؟
تحول روحي پديد آمده در شما، تحولي مثبت است و نشان ازوزيدن الطاف رحماني خداوند، درباره شما دارد .اميد است هم چنان باخودسازي و طي مراحل كمال و تهذيب نفس ، اين روحيه را در خود تثبيت نموده و به مراحل بالاتري صعود كنيد .درباره خواب ديدن ، گفتني است كه نوع دعاها و اعمالي كه براي ديدن اشخاص در رويا ذكر گرديده ، به صورت اقتضاست و در صورتي تاثير مي كند كه مانعي در كار نباشد .اين مواقع ،ممكن است در درون آدمي و يا در آن شخص باشد كه مي خواهد او را دررويا ببيند .بنابراين اگر تاثيري مشاهده نمي كنيد، آن را دنبال ننماييد .ولي اين بدان معنا نيست كه دعاي شما، حبس شده باشد .دعا براي كسي حبس شده كه اساساً حال دعا و انابه به درگاه خداوند را ندارد و كمتر متوجه خداست وكمتر به درگاه او نيايش مي كند .آن يكي الله مي گفتي شبي تا كه شيرين مي شداز ذكرش لبي گفت شيطان : آخر اي بسيار گواين همه الله را لبيك كو ؟مي نيايد يك جواب از پيش تخت چند الله مي زني با روي سخت او شكسته دل شد و بنهاد سرديد در خواب او خضر اندر خضر گفت : هين ، از ذكر چون وامانده اي چون پشيماني ، از آن كش خوانده اي ؟ گفت : لبيكم نمي آيدجواب زآن همي ترسم كه باشم رد باب گفت : آن الله تو، لبيك ماست وآن نيازو سوزو دردت پيك ماست در مورد بيدار شدن براي نماز صبح، رعايت اين نكات مفيد است : 1- حتي الامكان بايد زودتر خوابيد تا بتوان زودتر ازخواب برخاست . 2- شب ها، غذاي سبك و اندك بخوريد .3- از ساعت زنگ دار استفاده كنيد .4- از اهل خانه و يا دوستان خود بخواهيد شما را بيداركنند .5- چنانچه دوست و يا اقوامي داريد - كه سحرخيزند - ( در صورت داشتن تلفن ) به آنان سفارش كنيد كه به مدت بيست روز - آن هم هر روز -براي نماز به شما زنگ بزنند .6- سه آيه آخر سوره كهف را بخوانيد و ساعتي كه مي خواهيد بيدار شويد را در نظر بگيريد .7- هنگام بيدار شدن از خواب ،بلافاصله از بستر برخيزيد .8- در صورت كوتاهي كردن در برخاستن ازخواب ، خود را تنبيه كنيد؛ مثلاً آن روز را غذا نخوريد و يا خود را از چيزهاي ديگر محروم كنيد؛ مثلاً : تماشاي تلويزيون ، رفتن به ديدار دوستان و. ...;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.