-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)
-لطفا در مورد آداب زيارت اهل قبور توضيحاتي مرحمت فرمائيد ؟(0)
-ذكرت الأدعية «أنّ الفيض والمنّ قديم ـ وأقدم»، ماذا يراد من القديم هنا؟
(0)
-ورد في دعاء الإمام زين العابدين (عليهم السلام) متضرعاً للّه تعالي: «لك يا إلهي وحدانية العدد، وملكة القدرة الصمد». ما المقصود بوحدانية العدد؟ وهل يتفق ذلك مع عقيدتنا في اللّه تعالي؟(0)
-هل دعاء التوسل وارد عن أهل البيت (عليهم السلام) ؟
(0)
-عند الاستماع إلي الأدعية كدعاء كميل مثلاً، فهل الاستماع كقراءة الدعاء؟
(0)
-ما هو رأيكم الشريف بدعاء الفرج المبارك الذي فيه العبارة القائلة: «يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان . . .»؟
(0)
-در دعـاي نـدبـه بـه اين مساله اشاره شده است كه مي پرسد : نمي دانم كدام سرزمين تو را در بر گـرفته است ؟ قرارگاهت كجاست ؟ در كوه رضوي يا ذي طوي 000 ؟ نمي دانم در اين دعا چرا سـراغ حضرت مهدي را در ذي طوي و كوه رضوي مي گيرند كه جايگاه محمد حنفيه ( امام زمان فرقه كيسانيه ) است كه معتقدند در اين كوه ازانظار مخفي شده و از آنجا ظهور خواهد نمود . مـطـالعه دقيق متن دعاي ندبه كه از ائمه ما به تصريح و ترتيب نام نمي برد و پس از حضرت امير كـه بـه تـفـصيل از مناقب و فضايل وي سخن مي گويد ناگهان و بي واسطه به امام غايب خطاب مي كند , باز اين سوال را بيشتر در ذهن طرح مي كند .(0)
-آيـا آيـه 40 و 41 سـوره انعام حتميت قيامت يا عذاب استيصال را زير سئوال نمي برد ؟مگر نه آنكه بـراساس آيه 50 سوره مومن درخواست كافران نتيجه ندارد پس چرا درآيات سوره انعام مي فرمايد وقـتـي عـذاب استيصال فرا رسد و شما مشركان از خداوندنجات بطلبيد شايد دعايتان مستجاب شود .(0)
-در برخي دعاها مشخص شده كه فلان كلمه يا جمله را 100 مرتبه يا كمتر يا بيشتر بخوانيد، فلسفه آن چيست؟آيا ميتوان آن را كمتر خواند؟(0)
-ما مدي صحة دعاء القدح ؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25208 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به كتاب و سنت، دعا جايگاه خاصي دارد و به آن سفارش شده كه از خدا بخواهيد، اما از طرفي هم ميگويند: بايد تسليم امر الهي بود و امور را به خدا سپرد و خدا هم صلاح بندگان را ميخواهد و خير پيش ميآورد. حال بايد از خدا ظاهر امر را طلب كنيم، يا بسپاريم به خدا و آنچه را خدا ميپسندد؟

در شرع مقدس اسلام، توصيه فراوان به دعا و خواستن حاجات از طريق دعا و توسل شده است. و اين خود گوياي صحت، لزوم و تأييد آن از طرف شارع ميباشد، و اين امر منافاتي با واگذاري كار به خداوند ندارد. زيرا ما از طرفي به عنوان بنده و مخلوق خداوند كه فقير و محتاج به امداد الهي هستيم و بدون لطف و عنايت او كاري از ما ساخته نيست، بايد براي رفع نياز و حركت خود در مسير زندگي و تعالي آن، از خود پروردگار عالم كمك بجوييم، (يعني بايد دعا كنيم) و از سوي ديگر در حين دعا كردن، بايد بدانيم كه ما مسائل را از زاوية ديد محدود خود مينگريم پس در نتيجه، به همة جوانب و مصالح آگاه نيستيم و ممكن است چيزي را كه ما در دعاي خود، آن را طلب ميكنيم، به صورت ظاهر براي ما مفيد باشد، اما در واقع، مصلحت ما را تأمين نكند. به اين لحاظ بايد كار را به خداوند كه علم مطلق است واگذاريم تا او، هر آنچه كه به مصلحت ما است روزيمان نمايد. البته در طي كردن مراحل كمال و رشد اخلاقي و نفساني و زدودن رذائل بايد اصرار و تأكيد ورزيد. بنابراين دعا كردن نه تنها با توكل و واگذاري امر به خداوند منافات ندارد، بلكه بنده هر قدر ايمانش قويتر باشد دعايش نيز بيشتر ميشود و نيز توكل بر خدا در او مضاعف خواهد شد. ضمناً نفسِ توجه به خدا و تضرع به ساحت او، كه در قالب دعا و التماس به او جلوه ميكند و روح ارتباط با معبود را تقويت ميكند، خود يك هدف در مكتب است. بطوري كه در آية مذكور هم دستور به دعا، هم وعدة اجابت و هم توبيخ از عدم توجه به دعا ذكر شده است.

ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين(42). پس چنين فردي كه در دنيا خودرا مستغني و بينياز از دعا ميديده، در آخرت كه بايد نتيجه عملكرد خود را ببيند از رحمت الهي كه به شكل بهشت تجلي پيدا ميكند محروم ميگردد در حالي كه اگر دعا ميكرد روحش رشد و تعالي مييافت و به رحمت الهي نزديك ميگشت.

پاورقي:

-42 معني اين استكبار، بيتوجهي به دعا و التماس به درگاه خداي تعالي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.