-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(24691)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13238)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(11434)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5753)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2633)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1882)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1836)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1490)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1295)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1114)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25281 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:588

1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟
دراصل شريعت اديان هيچ تفاوتي موجود نيست، همه اديان انسانها را به خداي واحد و نفي شرك دعوت كرده اند آنها را به انجام كارهاي پسنديده و ترك كارها و اعمال و افكار ناپسند تحريك كرده اند.
اگر تفاوتهايي ديده مي شود بخاطر ظرفيت انسانها در هر عصري بوده است.
بطور مثال براي تمامي انسانها غذا در حد اكمال و سالم ماندن لازم است يا براي كودك شيرخواره اين غذا تنها شير است و براي جوان بيست ساله موارد ديگر.
در اديان هم حكم به اين طريق است، اديان متكثر شده اند تا با عقل هاي مردم مطابقت داشته باشند. به بيان پيامبر «نحن معاشر الانبياء امرنا ان نكلم الناس بقدر عقولهم »
ماگروه انبياء امر شديم كه صحبت كنيم با مردم به قدر عقل هايشان. لذا دين هاي مختلف آرام آرام آمده است و احكام را بيان كرده تا مردم را آماده كند براي دين اسلام و احكام و اديان نمي توانسته يكباره نازل شود.
علاوه بر آن اين تفاوت در اعمال مثل نماز و روزه كه شما فرموديد مربوط به شكلي است كه الآن دينداران انجام مي دهند والا در اصل اين اعمال در تمامي اديان هيچ تفاوتي نيست.
چنانچه ذكر شد احكام و اعمال هر دين به مقتضاي طاقت و عقل آنها بوده است و آن نماز ها و روزه ها به گونه اي بوده كه مسيري را طي كنند و به شكل كامل و جامع آن كه همان چيزي است كه در اسلام است، برسند، اصل نماز و روزه در اديان الهي همان تعبد و اطاعت پذيري از فرامين الهي است، و در قالبها و شكلهاي متفاوتي به خاطر شرايط زماني خاص ريخته شده است. مثالي بزنيم: يك سيب وقتي روي درخت از شكوفه به سيب تبديل مي شود مي گوييم سيب است ولي هنوز نارس مي باشد. وقتي هم كه سيب رسيده و قرمز شد باز هم مي گوئيم سيب است، پس در اصل سيب بودن با هم فرقي ندارند، بلكه شكلها و اندازه هاي آن متفاوت است و اين تفاوت بخاطر شرايط محيطي وزماني است. كه بايد اين مسير طي شود يعني از شكوفه بودن حركت كند و به سيب قرمز و رسيده شدن، منتهي شود. نماز و روزه و ديگر عبادات در اديان سابق شروع عبادت و اطاعت بوده و رسيده به مرحله كامل و اتم خودش كه همان نماز و روزه و ساير عبادات اسلام است. و در واقع همه يك چيز هستند ولي نمي توانيد بگوئيد چون همه در اصل يكي هستند من مي خواهم نماز قوم حضرت موسي را بخوانم چون با وجود نماز كامل ديگر جائي براي خواندن نماز ناقص باقي نمي ماند گرچه اين نماز در زمان خودش كامل بوده ولي در مقايسه با نماز در اسلام ناقص است، انسان عاقل دنبال سيب رسيده و قرمز است و با وجود آن هيچ گاه سيب نارس و سبز را نمي خورد، عين همين مثال صادق است در مسائل ديني.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.