-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11179)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8475)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25291 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

«شيعه» به چه معني است؟
«شيعه» در لغت به معني پيرو است و در اصطلاح به گروهي از مسلمانان گفته ميشود كه رهبري جامعة اسلامي را پس از در گذشت پيامبر اكرم(ص) از آن حضرت علي(ع) و فرزندان معصوم او ميدانند.
به گواهي تاريخ، پيامبر گرامي(ص) در طول حيات خود در موارد مختلف كراراً از فضايل و مناقب و نيز قيادت و رهبري علي(ع) پس از خويش سخن به ميان ميآورد. و اين توصيهها و سفارشها سبب شده بود كه طبق روايات مستند، در همان زمان پيامبر، گروهي دور علي(ع) را بگيرند و به نام شيعة علي(ع) شناخته شوند. اين گروه پس از رحلت پيامبر بر همان عقيدة پيشين خود باقي ماندند و مصلحت انديشيهاي فردي و گروهي را بر تنصيص رسول خدا در باب رهبري مقدّم نداشتند، وچنين بود كه گروهي در عصر رسول خدا و پس از درگذشت او به نام شيعه معروف شدند. به اين مطلب در گفتار نويسندگان ملل و نحل نيز اشاره و تصريح شدهاست.
نوبختي (متوفاي 310هـ) مينويسد: شيعه به كساني گفته ميشود كه در زمان رسول خدا و پس از او، علي(ع) را به امامت و خلافت پذيرفته و از ديگران گسسته و به او پيوستهاند» (فرق الشيعه/17).
ابوالحسن اشعري ميگويد: علت آنكه اين گروه را شيعه ميگويند آن است كه اينان علي را پيروي كرده و او را بر ديگر صحابه مقدم ميدارند (مقالات الاسلاميين: 1/65.).
شهرستاني مينويسد: شيعه كساني هستند كه از علي(ع) بالخصوص پيروي كرده و به امامت و خلافت او از طريق نص و وصيت قائل شدهاند (ملل ونحل: 1/131.).
بنابراين شيعه، تاريخي جز اسلام، و سرآغازي جز مبدأ پيدايش اسلام ندارد، و در حقيقت، اسلام و تشيع دو روية يك سكه يا دو نيمرخ از يك چهرهاند كه در يك زمان متولد شدهاند. پيامبر(ص) در نخستين روزهاي دعوت آشكار خود، بنيهاشم را جمع كرد و خلافت و وصايت علي را به آنان اعلان نمود، و پس از آن نيز در مراحل مختلف، بخصوص در روز غدير خلافت اورا رسماً اعلام داشت.
آري، تشيع نه زاييدة تباني اهل سقيفه و نه فراوردة حوادث دوران قتل عثمان و ديگر افسانهها است، بلكه اين خود پيامبر گرامي بود كه با رهنمودهاي آسماني مكرر خويش، بذر تشيع را براي اولين بار در دل صحابه غرس نمود و به مرور زمان آن را رشد داد و جمعي از اصحاب كبار چون سلمان و اباذر را شيعه ناميد. مفسران اسلامي در تفسير آية «إِنّ الّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحات و أُلئِكَ هُمْ خَيْرُ البَريِّه» (بينه/7) نقل كردهاند كه پيامبر اكرم(ص) فرمود: مقصود از اين آيه علي و شيعيان اوست. (الدر المنثور: 8/589، به نقل از جابر بن عبدالله، ابن سعيد خدري، ابن عباس و علي(ع) ).

: آية الله جعفر سبحاني
منشور عقايد اماميه

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.