-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11167)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4620)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1343)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25294 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مكتب معتزله در انديشههاي كلامي خود چقدر از خطبهها و سخنان علي(ع) الهام گرفته است؟
به شهادت بزرگان «معتزله» واصل بن عطا، انديشههاي كلامي بالاخص دو اصل «توحيد و عدل» را از مكتب اهل بيت آموخته، و خطب و سخنان امير مؤمنان الهام بخش اصول فكري او بوده است، شاهد و گواه در اين مورد به اندازهاي است كه نميتوان همه را در اين جا منعكس كرد. و فقط بخشي از آن را از نظر خوانندة عزيز ميگذرانيم:
1 ـ كعبي (273ـ319) كه از شيوخ معتزله در قرن چهارم است، ميگويد: يكي از امتيازات معتزله اين است كه سند اصول آن، به پيامبر گرامي ميرسد و اين امتياز منحصر به اين مكتب است، حتي دشمنان معتزله ميدانند كه «واصل» مذهب خود را از فرزند محمد حنفيه «ابو هاشم» و او از پدرش، و او از علي بن ابي طالب اخذ كرده است و علي نيز از پيامبر فراگرفته است. (كعبي: ذكر المعتزله / 67)
2 ـ قاضي عبدالجبار (324ـ415) ميگويد: واصل بن عطا و عمرو بن عبيد دانش خود را از «ابو هاشم» فرزند محمد حنفيه آموخته، و او از پدرش، و او از پدر خود علي امير مؤمنان آموختهاند و دانش علي نيز به پيامبر منتهي ميگردد (قاضي عبدالجبار: طبقات المعتزله / 164 و 226) و نيز ميگويد مردم به عمق دانش «ابو هاشم» موقعي پي بردند كه شاگرد او واصل، در صحنة كلام ظاهر گرديد. (قاضي عبدالجبار: طبقات المعتزله / 164 و 226)
3 ـ شهرستاني ميگويد: واصل انديشههاي خود را از ابو هاشم عبدالله بن محمد حنفيه فرا گرفت. (شهرستاني: الملل و النحل 1/49)
4 ـ ابن المرتضي (816) كه طبقات معتزله قاضي عبدالجبار را تكميل كرده در كتاب «المنية و الأمل» كه گاهي آن را «طبقات المعتزله» نيز مينامند ميگويد: در سند مذهب معتزله كوچكترين نگراني نيست. آنگاه سخن قاضي عبدالجبار را تكرار ميكند و ميرساند كه ريشه مذهب به علي(ع) ميرسد. (ابن المرتضي: طبقات المعتزله / 5 و 6 و 11)
در اين مورد سيد مرتضي در امالي خود (سيد مرتضي: امالي 1/18) و ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه (ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغه 1/17) سخنان مشابهي دارند، و جوهر همه يكي است و آن اينكه معتزله مبادي مكتب خود را از امير مؤمنان آموخته است، تنها قدماي معتزله نيستند كه به اين حقيقت اعتراف دارند، بلكه نويسندگان اخير (دكتر حسن ابراهيم حسن: تاريخ الاسلام 2/156) نيز آن را پذيرفتهاند.
با اين اعترافها جاي شك و شبهه نيست كه معتزله قسمت مهمي از اصول خود را از «باب علم النبي» آموخته و مرهون خطبهها و سخنان او هستند، حتي قاضي عبدالجبار ميگويد: اصل سوم اعتزال كه مرتكب كبيره نه مؤمن است و نه كافر، مأخوذ از ابو هاشم فرزند محمد حنفيه است. (شرح الاصول الخمسه / 138)

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.