-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آزمايش هايي كه خداوند نسبت به ابراهيم((عليه السلام))كرد و ابراهيم((عليه السلام)) در آنها موفق شد و به مقام امامت و رهبري مردم رسيد چه بود؟
در سوره بقره آمده است: «و اذا ابتلي ابراهيم ربّه بكلمات فاتمهّن قال اني جاعلك للناس اماماً(6); و چون ابراهيم را پروردگارش باكلماتي بيازمود، و وي آن همه را به انجام رسانيد». ]خدا به او[ فرموده: «من تو را پيشواي مردم قرار دادم».
براساس اين آيه شريف خداوند پيامبر خود، ابراهيم((عليه السلام)) را با كلماتي آزمايش نمود. «كلمه» در اصطلاح قرآني معضر در كلام نيست برحقايق عيني نيز اطلاق مي شود. بنابراين ابراهيم((عليه السلام)) در اموري مورد آزمايش قرار گرفت و از آن موفق و پيروز سر برآورد.
بر اساس برخي از روايات آزمايشي كه خاوند نسبت به حضرت ابراهيم((عليه السلام)) انجام داد مسأله ذبح فرزندش، اسماعيل بود كه از آن سر افراز بيرون آمد و خداوند براي او فدايي فرستاد(7).
برخي از مفسران از جمله مرحوم علامه طبرسي در تفسير ارزشمند مجمع البيان تمامي اموري را كه ابراهيم((عليه السلام)) در طول زندگي خود به آن به نحو احسن و كامل عمل كرد از جمله موارد آزمايش شمرده اند. اموري از قبيل ديدن ستارگان و ماه خورشيد و نفي الوهيت از آنها; ذبح اسماعيل، افتادن در آتش توسط نمرود; مهاجرت كردن وي از ديار كفر و... كه آيه: «و ابراهيم الذي وفّي; و ابراهيم، آنكه وفا نمود». به همين امر اشاره دارد يعني ابراهيم به همه آنچه كه خداوند ي امر كرده بود از جمله ذبح اسماعيل وفا نمود.
اين مطلب را روايات چندي كه درباره ازجمله ذبح اسماعيل مقام امامت يافتن ابراهيم((عليه السلام))تأييد مي كند. از جمله روايتي از امام صادق((عليه السلام))نقل شده كه: خداوند متعال قبل ازآنكه ابراهيم را بني قرار دهد عبد خويش قرار داده بود; و قبل از آنكه وي را رسول و فرستاده خود به سوي مردم قرار دهد نبي قرار داده بود و قبل از آنكه او را خليل خود قرار دهد رسول خود قرار داده بود ; و قبل از آنكه او را امام و رهبر جامعه قرار دهد خليل قرار داده بود; پس آنگاه كه تمامي اين امور در او جمع شد به او فرمود: «به درستي كه من تو را امام و رهبري براي مردم قرار دادم»(8).

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.