-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25318 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا خضر((عليه السلام))كودكي را به خاطر اعمالي كه در آينده از سر مي زد به قتل رساند؟
در قرآن كريم، سوره كهف، آيه 74 جريان كشتن كودك به دست خضر((عليه السلام))آمده است. سپس حضرت خضر در جواب موسي((عليه السلام))در توحيد اين عمل مي گويد: پدر و مادر آن كودك مؤمن بودند و براي جلوگيري از اينكه آن دو را به سوي طغيان و كف بكشد اين عمل را انجام داد.
در تحليل اين ماجرا بايد توجه داشت كه اولا: بنابر احتمال قوي شخصي كه به دست خضر((عليه السلام))كشته شد فرد بالغ بوده است زيرا موسي((عليه السلام))در اعتراض به اين كار خضر((عليه السلام))گفت كه تو چرا شخصي بي گناهي را بدون اينكه كسي را به قتل رسانده باشد كشتي به يعني حكم قصاص بر او جاري نبود وقصاص درباره افراد بالغ اجرا مي شود.
دوم اينكه: موسي((عليه السلام))درمقام قضاوت و عمل بر طبق قوانين تشريعي بود كه براساس آن مجازات قبل از ارتكاب جرم جايز نيست. اما خضر((عليه السلام))در مقام قضاوت و عمل بر اساس قوانين تكويني بود. اجرا براساس اين قوانين خاص خداوند وكساني كه اين امر از سوي خداوندبه آنها تعويض شده مي باشد به عنوان مثال خداوند افراد را براساس مصلحت و حكمت خود وبراي تكامل آنها از چيزهايي محروم مي كند حتي عضوي از اعضاي انسان را مي گيرد، صحت و سلامت انسان را مي گيرد يا براي برخي گشايش ها ونعمت هايي قرار مي دهد. اين امر در مورد خداوند جايز است ليكن انسان ها نمي توانند براي نيل به هدف تكامل به اين امور دست يازد. يا به عنوان مثال پزشكي نمي تواند براي نيل به هدفي معنوي حكم به قطع عضو انساني كند(12).
تفكيك بين دوعالم تشريع و تكوين در رواياتي در مورد قضاوت داود((عليه السلام))نير قرار شده كه آن حضرت در ابتداي اشتغال به قضاوت در چند مورد به اساس علم الهي به حقايق امور (علم تكويني) قضاوت نمود كه مورد اعتراض و انكار بني اسرائيل قرار گرفت و سپس خداوند به وي امر كرد كه براساس بيند و دليل (علم و امور تشريعي) حكم و قضاوت كند(13).
شايد اين بيان علامه طباطبايي (ره) در الميزان نيز كه «خضر((عليه السلام))به موسي((عليه السلام))گفت كه تو طاقت روش تعليمي مرا نداري نه اينكه تو طاقت علم رانداري» اشاره به همين توضيح دارد(14).

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.