-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20445)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13085)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9767)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5308)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2542)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1664)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1558)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1091)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(947)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25356 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا در اديان ديگر غير از اسلام نيز مردان را ختنه مينمايند؟ پسران را از نظر شرعي در چه سني بايد ختنه نمود، يا در چه سني بهتر است؟ روش ختنه مسلمانان صحيح است يا غير مسلمانان؟

بين پيروان ديگر اديان و اقوام نيز ختنه وجود دارد و اين سنت در انحصار مسلمانان نيست.

ختنه در دين يهود از اهميت خاصي برخوردار است و يكي از رسوم مشهور بين يهوديان به شمار ميآيد. آنان در روز هشتم ولادت پسر او را ختنه ميكنند. يهوديان اين كار را عهد خداوند ميدانند كه خدا ميان ابراهيم و ذريه او نهاده است.

برخي ميگويند: حتي قبل از حضرت ابراهيم(ع) سنت ختنه ميان مصريها رواج داشت؛ نيز ميان اماگوسيان آفريقاي جنوبي و ساكنان فلسطين قديم كنعان(1) در شريعت حضرت عيسي(ع) نيز ميبايست ختنه به عنوان يك وظيفه ديني به رسميت شناخته شده باشد، چون حضرت گفت: من نيامدهام تا شريعت موسي را نابود كنم و يا تغيير دهم، بلكه آمدهام آن را به بهترين وجه پياده كنم.

بعد از حضرت عيسي، وصيّ حضرت، يعني شمعون معروف به پطرس (كه رهبري حواريون بود و نشر شريعت عيسوي را در دست داشت) خواهان اين بود كه همه احكام شريعت موسي اجرا گردد، اما پولس رسول برخلاف او نظر داشت. سرانجام ديدگاه پولس بر ديدگاه پطرس پيروز شد، بدين جهت امروزه مسيحيان به سنت ختنه عمل نميكنند.

از سوي ديگر امروزه به جهت وجود فوايد بسيار ارزشمند ختنه از نظر پزشكي، بسياري از اروپائيان و آمريكائيان مسيحي به اين عمل رو آوردهاند. (2)

اما اين كه ختنه در چه سني از نظر شرعي مناسب تر است، در روايات اسلامي آمده كه بهتر است در روز هفتم ولادت، پسر را ختنه نمود.(3) پيامبر(ص) فرزندانش حسن(ع) و حسين(ع) را در روز هفتم ولادت ختنه نمود.(4)

در مورد روش ختنه مسلمانان و غير مسلمانان، تفاوتي وجود ندارد.

پينوشتها:

1 - قاموس كتاب مقدس، جيمز هاكن، ص 342.

2 - دائرة المعارف فارسي، ج 1، ص 884.

3 - بحارالانوار، ج 101، ص 112.

4 - همان، ص 120.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.