-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20615)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9867)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5333)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1666)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1561)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1341)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1096)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(951)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آمدن پيامبران با اديان گوناگون (كه موجب نفاق بين انسانها مي شود ) آيا سدّي در مقابل كمال انسانها نيست؟

براي پاسخ به سؤال ابتدا بايد هدف از بعثت انبيا برّرسي شود. خدا در قرآن مجيد اهداف فراواني را براي بعثت انبيا بيان نموده است، كه مي توان گفت: اساس و شالوده دعوت تمامي پيامبران الهي، دعوت به توحيد و مبارزه با طاغوت مي باشد. خداوند مي فرمايد: ما در هر امّتي رسولي فرستاديم كه خداي يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد و (خداوند) گروهي را هدايت كرد و گروهي ديگر گمراهي دامانشان را گرفت. پس روي زمين سير كنيد و بنگريد كه عاقبت تكذيب كنندگان چگونه است.(1)

طبق نص قرآن، همه اديان الهي، به توحيد دعوت كرده و هر گونه شرك و بت پرستي را نفي نمودهاند. اين دعوت، پيام مشترك اديان در اساس تعليم آسماني است. طاغوت نيز شامل شيطان، بت، حاكم ستمگر و تمامي مصاديق طغيان گري و تجاوز مي شود. خداوند در آيهاي ديگر ضمن بيان اين كه اصل آيين تمامي پيامبران واحد است، سفارش مي كند كه از تفرقه پرهيز كنيد و آن عامل تفرقه را مردمي معرّفي مي كند كه با علم و آگاهي، از حق منحرف شده و به دنبال باطل و هواي نفس گرايش پيدا مي كنند. اگر به تاريخ پيامبران نگاه كنيم، آنان هماره منادي وحدت بودهاند و ظالمان و كافران داعيه دار نفاق و تفرقه.

خداوند به پيامبر دستور مي دهدكه به تمام اهل كتاب بگويد: بياييد در يك كلمه با هم اتّفاق داشته باشيم، و آن جز خدا نپرستيم و بعضي از ما، ديگر را به غير از خداوند، ارباب براي خود انتخاب نكند.

اگر روي گرداندند، بگوييد گواه باشيد كه ما تسليم فرمان خداونديم.(2)

در آيهاي ديگر مي فرمايد: (خداوند) آييني را براي شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود و آنچه را بر تو وحي فرستاديم و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش كرديم، كه: دين را بر پا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! بر مشركان گران است آنچه را شما آنان را به سويش دعوت مي كنيد... آنان پراكنده نشدند مگر بعد از آن كه علم و آگاهي به سراغشان آمد و اين تفرقه جويي به خاطر انحراف از حق (و عداوت و حسد) بود....(3)

اين آيه نشانگر آن است كه نه تنها شرايع آسماني در توحيد واصول عقايد با هم اشتراك دارند، بلكه مجموعه دين الهي از نظر اساس و ريشه در همه اديان يكي است. البته تكامل جامعه و انسانها اقتضا مي كرده كه در هر زمان ديني متناسب با همان زمان و در سطح مردم فرستاده شود. هر چه بر رشد و تكامل مردم اضافه ميشد، نيازمند دين جديد بودند تا اين كه نوبت به خاتم اديان رسيد كه كاملترين دين توسّط بزرگترين رسول براي مردم فرستاده شد.

تمامي پيامبران به آمدن پيامبر بعد از خود بشارت دادهاند و با آمدن دين اسلام، بر تمامي مردم، پيروي از اسلام لازم شده بود.

همان طور كه گفته شد اديان داراي اصول مشترك فراواني بودهاند كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره ميكنيم:

1- در بسياري از اديان كه در قرآن ذكر شده، آمده است كه نخستين دعوتشان اين بوده كه: يا قوم اعْبداللَّه؛ اي قوم! خدا را عبادت كنيد.(4)

2- انذار به رستاخير در دعوت بسياري از انبيا وجود دارد.(5)

3- موسي و عيسي و شعيب(ع) از نماز سخن گفتهاند.(6)

4- ابراهيم دعوت به حج نموده است.(7)

5- روزه در تمام اقوام پيشين بوده است.(8 و 9)

البته طبق نص قرآن پيامبران فراواني وجود داشتهاند كه نامي از آنها و تعاليم شان برده نشده است، ولي همين مقدار براي اثبات مدّعا كافي به نظر مي رسد.

در قرآن اهداف فراواني براي بعثت انبيا ذكر شده است كه به اختصار به چند مورد اشاره مي كنيم:

1- خواندن آيات الهي بر مردم.

2- آموختن كتاب الهي و دانش به مردم.

3- پاكيزه گردانيدن مردم از هر نوع پليدي.(10)

4- قيام نمودن مردم به عدالت و قسط و اقامه عدل.(11)

5- پيامبر اسلام بارهاي سنگين را از دوش مردم بر مي دارد و غل و زنجيرهايي را كه بر آنها بود بر مي دارد.(12)

6- تكميل نمودن ارزشهاي اخلاقي.(13)

نيز هدفهاي بسيار ديگري كه در قرآن و احاديث نقل شده است.

اين مطالب عصاره اصلي تعاليم و آموزههاي اديان است. آيا در آن كوچكترين نشانهاي از اختلاف پيدا ميشود؟ به فرمايش حضرت امام خميني اگر تمام انبياي الهي در يك مكان جمع شوند، هيچ گونه اختلافي در بينشان يافت نخواهد شد؛ چرا كه هدف تمامي آنها دعوت به حق است و هيچ گونه دنيا پرستي و شهوت انساني در وجود آنها نيست. هدف تمامي اديان تعالي و كمال انسانها است.

البته تمامي اديان به غير از دين اسلام يا كاملاً از بين رفته و يا اين كه دستخوش تحريف شدهاند. مسيح كه بزرگترين منادي توحيد است، توسط كليسا و دانشمندان مسيحي پسر خدا ناميده شده است و ساير اديان بر همين منوال تغيير يافتهاند. پس ميتوان نتيجه گرفت كه هر گونه تفرقه و نفاق از جانب مردم و دنيا پرستان و حكّام بوده است.

ضعف فكري و اعتقادي مردم، تحريف عالمان ديني براي خواستههاي نفساني، تعصّبات قومي و قبيلهاي، گرايشهاي سياسي و اقتصادي، پيروي از هواي نفساني و فريب شيطاني و... از عامل اساسي آن بوده و ارتباطي با پيامبران ندارد.

پي نوشتها:

1. نحل (16) آيه 36.

2. آل عمران (3) آيه 64.

3. شوري (42) آيه 13 و 14.

4. اعراف، 59، 65، 73 و 85؛ هود، 50 و 61 و 84 كه به ترتيب در مورد نوح، هود، صالح و شعيب آمده است.

5. انعام، 130؛ اعراف، 59؛ شعراء، 135؛ طه، 15؛ مريم، 31.

6. طه، 14؛ مريم، 31؛ هود، 87.

7. حج، 27.

8. بقره، 129.

9. همان، 183.

10. تفسير نمونه، ج 20، ص 376.

11. حديد، 25.

12. اعراف، 157. در اين آيه چند وظيفه ديگر پيامبر بيان شده است.

13. بحارالأنوار، ج 71، ص 373.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.