-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20226)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9718)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5232)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2536)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1659)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1542)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(942)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:472

درخصوص فرقه مجسمه توضيح دهيد.

نويسندگان ملل و نحل از گروهي از مسلمانان به عنوان مشبّهه و مجسّمه ياد كردهاند. اين گروه و فرقه خداوند را به موجودات جسماني، تشبيه ميكنند و براي خداوند دست و پا و ديگر اعضاي موجودات جسماني را قرار ميدهند. مجمسه به معناي اعتقاد به جسماني بودن خداوند است.

نفوذ عقايد پيروان اديان و مذاهب ديگر در دنياي اسلام، پس از تلاقي و برخورد امت اسلامي با ملل مختل در پيدايش چنين عقيدهاي و يا لااقل در توسعه آن مؤثر بوده، ولي نبايد اين مطلب را ناديده گرفت كه آيات متشابه درباره صفات خداوند زمينه ساز آن بوده. زيرا در اين آيات صفاتي براي خداوند ثابت شده كه مفاد ظاهري و ابتدايي آن، تشبيه و تجسم است. ابنخلدون (متوفاي 808 هجري) در اين باره سخن گويايي دارد كه يادآور ميشويم:

أ) آياتي كه بر تنزيه خداوند از صفات اجسام دلالت دارد.

ب) آياتي كه ظاهر آنها موهم تشبيه است.

اكثر صحابه و تابعين دسته اول را گرفته و درباره دسته دوم سكوت كردهاند، ولي عدهاي به ظاهر آيات متشابه تمسك كرده، گرفتار تشبيه شدهاند. برخي به تشبيه در ذات گراييده و براي خدا دست و پا و صورت ثابت كردهاند، در نتيجه گرفتار تجسم آشكار شدهاند. اما نه مانند ديگر اجسام گروهي از آنان به تشبيه در صفات قايل شدند و براي خداوند جهت و استوا نزول و صدا و حرف و مانند آن را اثبات كردند. چون اين صفات مستلزم تجسم است، براي رهايي از پيامدهاي نادرست آن گفتند: خداوند جهت دارد، ولي نه مانند جهات اجسام؛ صدا دارد، نه مانند ساير صداها.(1)

در شكلگيري گروه مجسمه علاوه بر جمود فكري در تفسير آيات، اخبارگري،(2) جعل احاديث و برخي حكومتها نيز نقش داشتهاند(3)، مضافاً بر اين كه دوري از معارف اهل بيت(ع) نيز در شكلگيري اين گروه تأثيرگذار بوده است. اگر بنيانگذاران و طرفداران اين گروه در تفسير آيات و روايات پيامبر(ص) از معارف اهل بيت و عقل بهره ميگرفتند، دچار انحراف فكري نميشدند. در آيات متعدد و روايات مختلف آمده است كه خداوند جسم نيست: ليس كمثله شيء و هو السّميع البصير؛ همانند او چيزي نيست او شنوا و بينا است.(4)

پينوشتها:

1 - الملل و النحل شهرستاني،، ج 1، ص 103 به بعد؛ عبدالله مبلغي، ج 3، ص 1308 - 1314.

2 - جعفر سبحاني، فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامي، ص 69.

3 - عبدالله مبلغي، همان.

4 - شورا (42) آيه 11.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.