-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25380 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا قرآن كتابهاي ديگر يعني تورات، انجيل و مجوس را خوب ميداند؟

انسان مسلمان بايد در مقابل دستوراهاي تمامي پيامبران، مطيع و فرمانبردار باشد و ميان هيچ يك از آنان، نيز كتابهايشان فرقي نگذارد، زيرا همه آنها از جانب خدا است. اگر كسي تسليم خدا باشد، هر چه را نازل فرموده، بايد بپذيرد. اين مطلب در قرآن كريم به اين صورت بيان شده كه: خدا از پيامبران ميثاق گرفت كه پيامبران ديگر را تاييد كنند و هر پيامبري بايد به پيامبر قبلي ايمان داشته باشد. مؤمنان هم بايد نسبت به پيامبران گذشته و كتابهاي آنها ايمان داشته باشند.(1)

معناي ايمان به تورات و انجيل و كتابهاي ديگر پيامبران گذشته، اين نيست كه در اين زمان هم به آنها عمل كنيم، بلكه معنايش اين است كه آن چهرا براي مردم آن عصر بوده و در كتب تحريف نشده آمده، صحيح و حق بدانيم اما در مورد عمل به دستورهاي الهي، بايد ببينيم در دوران كنوني، خدا از ما چه خواسته است؟

البته در جايي از قرآن، نامي از كتاب مجوسان يا تأييد آن برده نشده است.

فقط در آيه 17 سوره حج آمده است: خدا ميان آنان كه ايمان آوردهاند و آنان كه كيش يهود يا صائبان يا نصارا يا مجوس (زرتشتيان) را برگزيدهاند و آنان كه مشرك شدهاند، در روز قيامت حكم ميكند، زيرا او بر هر كاري ناظر است. از آيه تأييد همه اين اديان استفاده نميشود، بلكه درصدد انذار از روز داوري است و ميفرمايد: كساني كه اين اختلافات را دارند و حق را نميپذيرند، روزي خداوند درباره اينها قضاوت خواهد كرد و به هر كدام پاداش و كيفر خواهد داد. اين بدان معنا نيست كه اينها مورد تأييد هستند، زيرا الذين أشركوا در آن هست.(2)

هم چنان كه در مقام توحيد بايد همه مراتب توحيدي را پذيرفت (مانند توحيد در خلقت، توحيد، در ربوبيت) در نبوت هم بايد تمامي كتب آسماني را پذيرفت، زيرا افكار بعضي، به منزله انكار جميع است و كساني كه تمام احكام خدا را نپذيرفتهاند، مورد سرزنش الهي واقع شدهاند، (3)

حتي قرن كساني را به جدايي در دين و بين كتابها و پيامبران الهي معتقد هستند، در شمار مشركان به حساب ميآورد.(4)

پينوشتها:

1 - آل عمران (3) 82 - 18.

2 - راهنماشناسي، مصباح يزدي، ص 228.

3 - مائده (5) آيه 59.

4 - روم (30) آيه 31.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.