-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2542 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

پدرم مريض است و از نظر مالي در وضعيت بسيار بدي قرار داريم و قادر به اداره زندگي نيستيم , از شما تقاضاي كمك داريم ؟

خواهر گرامي نامه شما به دستمان رسيد و بسيار متأثر شديم , به ويژه در اين مورد كه نوشته بوديد بااين كه دانش آموز موفق هستيد و با نمرات عالي قبول مي شويد و خيلي دوست داريد كه به مدارج عليه تحصيل نايل شويد, ولي بر اثر شرايط سخت زندگي مجبور به ترك تحصيل شده ايد. اميدواريم خداي مهرابان با نظر لطف خوذد مشكلات شما را بر طرف كند تا بتوانيد موفق با كسب علم و دانش تا رسيدن به تحصيلات عالي بشويد. به هيچ وجه مأيوس نباشيد و تصميم قاطع و اراده اي آهنين داشته باشيد كه تحت هر شرايطي به تحصيل ادامه دهيد و از پدرتان هم جداً تقاضا كنيد كه مانع تحصيل شما نشود. از خداوند كمك بخواهيد كه اوياري كننده همه محرومان است . ناراحتي ما وقتي افزون مي شود كه خود را در شرايطي مي بينم كه نمي توانيم ازنظرمالي كمك نماييم , زيرا فعاليت اين مركز صرفاًپاسخ گويي به سوالات شرعي , اجتماعي , حقوقي و علمي مي باشد و هيچ بودجه اي براي ياري رساندن به افرادي مثل شما در اختيار ندارد اميدواريم عذر ما را پذيراباشيد.

براي ادامه تحصيلتان اگر ممكن است تابستان يا روزهاي تعطيل كار مختصري پيدا كنيد و خرج تحصيل خود را در آوريد البته اگر مايل باشيد ما شما را به امام جمعه شهرتان يا كميته امداد امام خميني و يا به آقي موسوي نماينده ولي فقيه در استان كردستان معرفي كنيم تا انشاءالله آنان گامي در جهت حل مشكل شمابردارندو اگر تمايل داشتيد حتماً ما را مطلع كنيد. انشاءالله .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.