-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2544 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بحمدالله تقريباً مشكل ارتباط او با من كم كم حل ميشود و از دست او رها ميشوم. فقط ترس آن دارم كه به خانه ما زنگ بزند و آبروي مرا بريزد. من به نصيحتهاي شما گوش كردم. در اين مورد باز مرا راهنمايي كنيد و درمورد برنامه درسي براي كنكور راهنمايي نماييد.

خدا را شكر ميگوييم كه به تدريج شر آن شخص هوسباز كه همواره در كمين امثال شما نشسته و منتظر فرصت است، از سر شما كوتاه شده است و اين به تدبير شما و قدرت اراده بر ميگردد و پذيرش نصيحت از فهم و درايت حاكي است، كه به نصيحتهاي ما گوش داديد و رابطه را قطع كرديد. خدا را بسيار شكرگزار باشيد و همواره بخواهيد تمامي شر او از سر شما برداشته شود. همان طور كه عرض كرديم انسانهاي هوسباز با انواع حيلهها افراد پاكي مانند شما را به دام مياندازند و پس از مدتي او را رها ميكنند و دنبال صيد ديگري ميروند. آن صيد اولي همين طور با هزاران غم و غصه، تنهاي تنها ميماند و هيچ كس به فرياد او نميرسد. بحمدالله شما با جديت و بلند نظري و صبر و متنانتي كه داشتيد، توانستيد با او قطع رابطه كنيد بايد همين روش را ادامه دهيد و هرگز دل به او نبندد و منتظر زنگ او هم نباشيد، و هرگز نگراني از زنگ زدن او نداشته باشيد. با جديت تمام درسهاي خود را بخوانيد و خود را براي امتحان كنكور آماده كنيد. در تمامي شبانه روز با نظم و برنامه درسهاي خود را بخوانيد تا ان شاءالله موفق بشويد. چون رشته شما تجربي است، بايد محفوظات شما نسبت به درسهاي سال اول و دوم و سوم و چهارم بسيار باشد. بنابراين بعد از ظهرها كه درخانه هستيد، با برنامه ريزي درسها را دوره كنيد و مطالب را خوب حفظ كنيد اگر كتابخانهاي ويژه خواهران هست برويد. البته براي اين كه خسته نشويد و تنوع در مطالعه داشته باشيد، اگر بتوانيد با دوستان خود درس بخوانيد، بهتر است، يا مثلاً اگر بعد از ظهرها پنج ساعت فرصت مطالعه داشته باشيد، هر ساعتي را به درسي اختصاص بدهيد، مثلاً ساعت اول را به دوره كردن درسهاي سال اول. بعد از آن به اندازه ده دقيقه چشم هايتان را ببنديد و كمي استراحت كنيد. بستن چشمها براي استراحت ذهن بسيار مفيد است. پس از آن يك ساعت درسهاي رياضي سال اول و دوم و سوم و همين طور پس از آن درسهاي اختصاصي سال دوم را مطالعه كنيد. تنوع در درسها جلوي خستگي و فرسودگي ذهن را ميگيرد و كمي استراحت در بين، ذهن را آماده براي ساعتهاي بعدي ميكند. البته تنظيم برنامه به ذوق و سليقه خودتان است و مقصود اين است كه بهترين بهره وري از مطالعه را داشته باشيد و در ضمن خسته نشويد. بخشي از ساعات فراغت را به حل كردن تستهاي كنكور از سالهاي گذشته اختصاص بدهيد، اما بدانيد ا

گر در درسهاي اختصاصي و غير اختصاصي سالهاي دبيرستان را خوب بخوانيد و خوب فهميده باشيد، چون اكثر سؤالها از آنها طرح ميشود، خواهيد توانست در امتحان موفق بشود.

در پايان در فرصت مناسب اگر خواستگار مناسب برايتان آمد، از ازدواج دريغ نكنيد،چون ازدواج باعث اطمينان خاطر و آرامش قلب ميشود به اضافه اين كه موقع ازدواج شما رسيده و تأخير از آن موجب ضرر است.

نكته ديگر اين كه از ادعا و راز و نياز به درگاه خدا غافل نباشيد. در فرصتهاي مناسب به ذكر خدا مشغول باشيد و به پدر و مادرتان احترام بگذاريد و در كارهاي خانه به آنان كمك كنيد و نسبت به خواهرهايتان دلسوزي و تواضع نشان دهيد و بيشتر به آنان توجه كنيد و در كارهاي خانه به خواهرتان كمك كنيد و از آنها بخواهيد براي شما دعا كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.