-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31079)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6946)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

با توجه به اين كه اگر پيروان سه كتاب آسماني تورات، انجيل و قرآن، واجبات دينشان را به درستي انجام دهند، آيا جايگاه آنان در جهان آخرت به علت اين كه دينشان اسلام نيست، با هم فرق دارد؟

در مورد قيامت و محاسبه اعمال پيروان ديگر اديان، لازم است گذرا اموري را متذكر شويم، بدين شرح:

1 - دين حق در هر زماني يكي بيش نيست؛ بنابراين معنا ندارد بعد از بعثت پيامبر اسلام (ص) و با توجه به خاتميت آن حضرت، ديني غير از اسلام مورد قبول درگاه خداوندي باشد (و من يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) (1)

2 - رستگاري در جهان آخرت به دو چيز (عمل صالح و اعتقاد راستين به خدا) وابسته است. اگر فردي از عمل پسنديده بهرهمند باشد و نسبت به مبدأ و قيامت باوري درست داشته باشد و به تعبير قرآن از قلبي سليم بهرهمند باشد، در قيامت رستگار ميگردد. (يوم لا ينفع مال و لا بنون، الا من أتي الله بقلب سليم).(2)

3 - در جهان بيني اسلامي اين باور آمده است كه خداوند با بندگانش به عدل حكم ميكند و به مقتضاي آن عذاب الهي بعد از اتمام حجت است؛ يعني خداوند حكيم و عادل بعد از آن كه راه حق را براي انسانها تبيين نمود (توسط جهتهاي باطن و ظاهري) آن گاه آنان را به حساب و كتاب عمل فرا ميخواند. (ما كنا معذبين حتي نبحث رسولاً) (3)

به مقتضاي اين آيه كساني كه حجت بر آنان تمام نشده است و نتوانسته دين حق را بشناسند و در نتوانستن تقصيري نداشتند، مشمول عذاب الهي قرار نميگيرند.

4 - در فرهنگ اسلامي كفر چند معنا دارد كه يكي از آنها عناد و انكار حقايق است و اين در قيامت باعث عضويت ميگردد، نه كفري كه از روي جهالت و از قصور و استضعاف فكري باشد كه در اين صورت ممكن است مشمول رحمت الهي قرار گيرد.(4)

5 - هر فعلي دو جنبه دارد: يكي از جهت وجود خارجي آن و ديگري از جهت وجود داخلي يا انگيزه فاعل و نيت. فعلي كه از هر دو جهت خوب و ارزشمند باشد؛ يعني هم از حسن فعلي بهرهمند باشد (مانند خدمت به مردم) و هم از حسن فاعلي، چنين فعلي آدمي را در قيامت رستگار ميكند. حال اگر عملي از غير مسلمان از حسن فعلي و حسن فاعلي بهرهمند باشد، به مقتضاي حكم عقل و روايات اسلامي احتمال نجات در اين گونه افراد وجود دارد. (5)

6 - يك سري امور ممكن است اعمال پسنديده را نابود كند كه از آنها به حبط اعمال يا آفت اعمال ياد ميشود. ممكن است غير مسلماني كار خوبي انجام دهد و در پي حق باشد، ولي بعد از آن با ارتكاب يك سري امور، اعمال خوب گذشتهاش را نابود كند.(6)

با بيان اين امور ميگوييم:

اگر بعد از بحث پيامبر اسلام (ص) يهوديان و مسيحياني كه:

اولاً: در پي شناخت و يافتن دين حق برآيند، نه در پي انكار و عناد، و بدون اين كه تقصيري داشته باشند، نتوانند به حقانيت دين اسلام نايل گردند؛

ثانياً: با شناختي كه به حقانيت دينشان دارند، به دستورهاي آن نيز پاي بند باشند؛

ثالثاً: كارهايي كه انجام ميدهند، هم از حسن فعلي بهرهمند باشند و هم از حسن فاعلي؛

رابعاً: بعد از آن كارهاي نيكشان به آفتها (حبط اعمال) دچار نشده باشد؛ در اين صورت اين گونه افراد (به تعبير شهيد مطهري مسلمان فطري هستند) (7) بعيد نيست در آخرت در زمره نجات يافتگان قرار گيرند. اين به مقتضاي عدل و حكمت خداوند است كه روايات اسلامي اين سخن را تصديق ميكند.(8)

شهيد مطهري در اين باره ميگويد: اگر كسي كه داراي صفت تسليم باشد و به عللي حقيقت اسلام بر او مكتوم مانده باشد و او در اين باره بي تقصير باشد، هرگز خداوند او را معذب نميسازد. او اهل نجات از دوزخ است. (9) نيز گفتهاند: به نظر من اگر افرادي يافت شوند كه نيكي به انسانهاي ديگر و حتي نيكي به يك جاندار اعم از انسان يا حيوان را بدون هيچ چشم انتظاري انجام دهند و حتي در عمق وجدان خود از آن جهت خدمت نكنند كه چهره خود را در آيينه وجود محرومين ميبينند، يعني ترس از اين كه روزي چنين سرنوشتي داشته باشند، عامل محرك آنها نباشد، بلكه طوري انگيزه احسان و خدمت در آنها قوي باشد كه اگر بدانند هيچ گونه سودي عايد آنها نميشود و حتي يك نفر هم از كار آنها آگاه نميگردد و احدي به آنها يك بارك الله هم نخواهد گفت، باز هم آن كار خير را انجام ميدهند و تحت تأثير عادت و امثال آن هم نباشند، بايد گفت در عمق ضمير اين انسانها نوري از معرفت خداوند هست و به فرض اين كه به زبان انكار كنند، در عمق ضمير اقرار دارند. انكارشان در واقع و نفسالامر انكار يك موهومي است كه آن را به جاي خدا تصور كردهاند و يا انكار يك موهوم ديگري است كه آن را به جاي بازگشت به خدا و قيامت تصور كردهاند، نه انكار خدا و معاد واقعي... علي هذا بعيد نيست كه اين گونه كسان واقعاً و عملاً در زمره اهل كفر محشور نگردند، هر چند لساناً منكر شمرده ميشوند. والله اعلم. (10)

پينوشتها:

1 - آل عمران، (2) آيه 85.

2 - شعرا (26) آيات 88 و 89.

3 - اسراء (17) آيسه 15.

4 - رجوع شود به سوره توبه (9) آيه 106 و نساء (4) آيات 98 و 99.

5 - مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 1، ص 307 و 308.

6 - همان، ص 313.

7 - مرتضي مطهري، همان، ص 294.

8 - رجوع شود به همان، ص 307 و 308.

9 - همان، ص 293.

10 - همان، ص 309.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.