-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31079)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6946)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25462 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اگر اسلام كاملترين دليل و تنها راه رستگاري است، پس فلسفه وجودي دين مسيح و يهود و تعداد اديان در عصر حاضر چيست؟

اسلام بيش از همه مكاتب جهان پيروان خود را به كسب دانش دعوت نموده است. قرآن كريم در آيات متعددي مطالعه در اسرار خلقت را يكي از راههاي معرفتاله و وصول به حقايق عالم هستي و استفاده از آن جهت سعادت و تكامل بشري ميداند و انسانها را به تفكر در مخلوقات الهي كه نشانههاي عظمت خدا هستند دعوت و تشويق ميكند: أفلا ينظرون الي الابل كيف خلقت...؛ آيا به شتر نگاه نميكنند كه چگونه آفريده شده، و به آسمان نمينگرند كه چگونه بر پا شده، و به كوهها كه چگونه در جاي خود نصب شده و به زمين كه چگونه مسطح گشته است؟.(1)

در آيه ديگر به صورت امر به انسان دستور ميدهد كه در آفرينش خود (كه بسيار شگفتانگيز است) مطالعه نمايد: انسان بايد نگاه كند كه از چه چيز آفريده شده، از يك آب جهنده آفريده شده، آبي كه خارج ميشود از ميان پشت و سينهها. (2) همان گونه كه ميبينيم قرآن انسان را به مطالعه درباره آسمان و زمين و انسان و حيوان دعوت و تشويق كرده، بلكه امر به اين كار نموده است.

احاديث اسلامي تعبيراتي درباره علم ديده ميشود كه بالاتر از آن در اهميت علم تصور نميشود. يكي از آنها حديثي است كه همه آن را به خاطر دارند و از احاديث مسلم بين تمام مسلمانان است؛ رسول گرامي اسلام(ص) فرمود: طلب العلم فريضة علي كل مسلم؛ جستجو و تحصيل علم بر هر مسلماني واجب است. (3) طبق اين حديث وجود فراگيري بر عموم مسلمانان لازم است طبق اين حديث و احاديث ديگر لزوم فراگيري علم اختصاص به رشتهاي خاص ندارد، بلكه هر علمي كه بابي از معرفت و شناخت عالم هستي را به روي انسان ميگشايد و از اسرار خلقت خبر ميدهد و يا جامعه اسلامي و انساني نياز به آن داشته باشد و رشد و بالندگي و استقلال و عدم وابستگي جامعه محتاج به آن باشد، تحصيل آن تا حد رفع نياز جامعه لازم و ضروري است. بنابراين تحصيل علوم تجربي و طبيعي و رشتههاي مختلف علوم روز از ديدگاه اسلام لازم و ضروري است. اصولاً با توجه به اطلاق حديث فوق تحصيل هر علمي بر دانش انسان بيفزايد (نه چيزهاي خرافي و سرگرميهاي بيهوده) مطلوب ميباشد. از حضرت امام جعفر(ع) پرسيدند كه بين علوم متعدد كدام يك از آنها بر ديگري ترجيح دارد، فرمود: از لحاظ كلي، هيچ علمي بر علوم ديگر ترجيح ندارد، ليكن موارد استفاده از علوم فرق ميكند، در نتيجه آدمي بايستي از بعضي علوم زودتر و بيشتر استفاده نماييد، و دو علم در اين عصر عصر امام صادق(ع) بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد: علم دين و علم پزشكي.(4) از اين حديث استفاده ميشود كه فراگيري تمام علومي كه نفعي براي بشر دارد و در راستاي ترقي و تكامل فرد و جامعه است، مورد تأكيد ائمه اطهار(ع) ميباشد. افزون بر اين كه تمام موجودات جهان مخلوق خداوند است و هر مخلوقي آيه و نشانهاي از آيات الهي است و مطالعه در آيات الهي و اسرار آن يقيناً مورد تأكيد قرآن و حديث است.پينوشتها:

1 - عاشيه(88) آيه 17 تا 20.

2 - طارق (86) آيه 5 تا 7.

3 - مرتضي مطهري، ده گفتار، ص 129.

4 - ذبيحالهمنصوري، مغز متفكر جهان شيعه، ص 194.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.