-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(30992)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13353)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12297)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6823)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2700)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2015)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1965)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1713)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1430)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25463 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

با توجه به نظر دانشمندان انسان به صورت حيوان بوده و بعد تكامل يافته و به شكل امروزي درآمده است. خلقت حضرت آدم چگونه بوده است؟ منظور خداوند از آيه كن فيكون در آفرينش چيست؟

اولاً نظريه داروين از سوي بعضي دانشمندان ردّ شده است.

ثانياً: اگر چه ميتواند بين انسانهاي امروزي و از نسل آدم با انسان نماهاي گذشته از نظر فيزيولوژي (جسماني) شباهتهاي وجود داشته باشد، اما به هيچ وجه نميتواند بين عناصر اساسي انسانيت مانند روح انساني، خلاقيت، وجود ارزشهاي اخلاقي، خوب و بد و...

شباهتها را اثبات كرد تا بين انسانهاي امروزي موجودات حيواني ارتباط برقرار كرد.

ثالثاً: برفرض عدم ابطال نميتوان نظريهاي مقابل و مخالف با قرآن باشد، زيرا براساس نظريه تكامل، راه پيدايش انسان از دگرگونيهاي طبيعي ميمون ميگذرد اما ثابت نميكند كه اين، تنها راه تحققق انسان است و بشر منحصراً از اين طريق پا به عرصه هستي گذاشته است، زيرا تجربه دلالت ميكند بر اين كه از اين راه فلان حادثه رخ ميدهد و هرگز دلالت ندارد بر اين كه رخداد فلان حادثه از غير اين راه محال است.(1) روشنترين دليل قرآني بر اين كه آدم (ع) سرآغاز پديد آمدن نسل بشر است، آيه است كه ميفرمايد: بپرهيزيد از خدايي كه شما را از حقيقت و نفس واحدي آفريد و از همان نفس واحد همسرش را خلق كرد و از اين رو مردان و زنان فراواني را در عالم منتشر كرد.(2) و يإ؛ حح خلقت حضرت عيسي(ع) را مانند خلقت حضرت آدم معرفي ميكند كه به امر خدا و به سخن خدا كه كن فيكون (باش، پس شد) است آفريده شد.(3)

البته خداوند در قرآن كريم، كار خود را در دو بخش تقسيم كرده است:

بخشي از كارها را كه مربوط به طبيعت است، به صورت زمانمند انجام ميدهد، مثلاً ارزاق بشر را در فصلهاي چهارگانه تأمين ميكند و براي آفرينش نظام كيهاني شش روز و زمان دوران بارداري و شير خوارگي انسان را سي ماه تعيين كرده است. آفرينش تن انسان هم مربوط به عالم خلق است، چه در آدم كه مسير تراب و طين و حماء مسنون و صلصال را پيموده و چه در بني آدم كه سلسله، نطفه، علقه، مضعفه، عظم و غيره را پشت سر گذاشتهاند.

بخش دوم از كارهاي خداوند اموري است مجرد از زمان كه به عالم امر بازميگردد و به اصطلاح با كن فيكون تحقق مييابد. خلقت روح الهي انسان مربوط به همين عالم امر و جداي از زمان است. (4) پس منظور از خلقت كن فيكون مربوط به روح انسان است و اما جسم انسان مانند ديگر موجودات جسماني، تدريج و زمان را طي كرده است.

پينوشتها:

1 - جوادي آملي، تفسير موضوعي، ج 14، ص 26.

2 - نساء (4) آيه 1.

3 - آل عمران(3) آيه 59.

4 - جوادي آملي، تفسير موضوعي، ج 14، ص 54 و 53، با تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.