-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11211)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25503 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با عنايت به اين كه شيخيه از شعب شيعه اماميه است، با شيعه اماميه چه تفاوت هايي دارند؟

مباني فرقه شيخيه بر اصولي استوار است كه آنها را از شيعه اماميه و فرقههاي ديگر شيعه جدا ميكنند. يكي از اصول عقايد شيخيه ركن رابع است.

آنها عقيده دارند كه در زمان غيبت امام زمان(ع) نياز به شيعه كامل - كه از آن به عنوان ركن رابع ياد ميكنند - ميباشد كه رابطه بين مردم و امام زمان بوده و واسطه فيض حضرت است. ركن رابع عملا هدايت و رهبري مردم را بر عهده دارد و آن شيعه كامل، شيخ احمد احسايي و ديگر رهبران هستند كه در طول تاريخ اين فرقه را رهبري ميكنند.(1)

از سويي ديگر شيخيه اصول دين را چهار تا ميدانند كه عبارتند از: توحيد، نبوت، امامت و اعتقاد به شيعه كامل. (2)

البته برخي از فرقههاي شيخيه به ركن رابع اعتقاد ندارند. شيخيه عدل را جزء توحيد دانسته و معاد جسماني را نميپذيرند و معراج جسماني پيامبر اسلام(ص) را قبول نداشته و عقيده دارند معراج حضرت روحاني است.(3)

درباره دوازده امام نيز غلو نموده و آنها را مظاهر خداوند ميدانند (4)

طبيعي است اصول و مباني شيخيه با برخي از مباني شيعه تفاوت دارد؛ زيرا شيعيان اماميه اصول دين را پنج تا دانسته (توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد) و ركن رابع را قبول ندارند. از سوي ديگر مشرف شيخيه اخباريگر است، از اين رو با اجتهاد و استنباط احكام مخالفند.(5)

برخي از مباني و اصول شيخيه موجب شد علماي اماميه از آغاز به نكوهش سران شيخيه پرداختند. اين نكوهش از دو سو متوجه شيخيه بود: يكي اختلاف در اصول عقيدتي و ديگري مشرب اخباريگري.(6)

پي نوشتها:

1 - علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 9، ص 12919.

2 - همان؛ دايره المعارف فارسي، ج 2، ص 1524.

3 - عبداللَّه مبلغي، تاريخ اديان و مذاهب؛ ج 3، ص 1399.

4 - همان؛ لغت نامه دهخدا.

5 - لغت نامه دهخدا؛ دائره المعارف فارسي.

6 - عبداللَّه مبلغي، تاريخ اديان و مذاهب.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.