-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11162)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4619)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1342)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در خصوص تاريخ پيدايش فرقه شيخيه و اينكه توسط چه كسي به وجود آمد و چه گروه هايي هستند توضيح دهيد؟

شيخيه فرقهاي جدا شدهاي شيعه اماميه است كه در قرن سيزدهم ه' ق توسط شيخ احمد احسائي به وجود آمد.(1)

اين فرقه در استنباط احكام جزو اخباريان بوده و مخالف اجتهاد از طريق اصول فقهند.(2)

پس از شيخ احمد احسايي بر سر پيشوايي ميان سيد كاظم رشتي (يكي از شاگردان شيخ احمد) و حاج محمد كريمخاني كرماني اختلافي رخ داد و هر گروه به يكي از از دو پيوستند و دسته ديگر به ميرزا شفيع تبريزي اجتماع كردند و اغلب در شهرهاي شيعه نشين بسر ميبردند. (3) اكثر طرفداران ميرزا شفيع در تبريز زندگي ميكنند و پس از فوت حاج ميرزا شفيع (1301 ه' ق) پسرش حاج ميرزا موسي جانشين او گرديد و پس از فوت او (1319 ه' ق) آقا ميرزا علي ثقة الاسلام جانشين او گرديد، كه در سال 1330 ه' ق به جرم آزادي خواهي در تبريز به دست روسها به دار آويخته شد.(4)

شيخيه به چند فرقه تقسيم شدند:

1 - فرقه باقريه: پيروان محمد باقر خندق آبادي كه ابتداً نماينده محمد كريم خان در همدان بود و سپس ادعاي استقلال كرد.

2 - فرقه شيخيه آذربايجان: پيروان ميرزا شفيع ثقة الاسلام تبريزي (م 1301 ق) را شيخيه ثقة الاسلاميه ميگويند.

3 - فرقه شيخيه حجه الاسلاميه: اين گروه از پيروان ميرزا محمد مامقاني، از شاگردان سيد كاظم رشتي هستند.

4 - فرقه شيخيه احقاقيه: پيران ملا باقر اسكوئي هستند كه از فضلاي شيخيه در كربلا بود. او كتابي به نام احقاق الحق ابطال الباطل عليه محمد كريم خان كرماني نوشت كه به احقاق الحق معروف شد.(5)

پي نوشتها:

1 - غلام حسين مصاحب، دايرة المعارف فارسي، ج 2، ص 1534؛ مصطفي دشتي معارف و معاريف، ج 6، ص 592.

2 - علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 9، ص 12919.

3 - همان.

4 - دايره المعارف فارسي، ج 2، ص 1524 - 1525.

5 - عبداللَّه مبلغي آباداني، تاريخ اديان و مذاهب جهان، ج 3، ص 1397 - 1398.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.