-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11205)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25507 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا از 124 هزار پيامبر الهي قبل از اسلام پيامبري در سرزمينايران به رسالت فرستاده شد؟ نامش چه بود؟ آيا زرتشت به راستي پيامبر بود و از جانب خدا فرستاده شد؟

در ايران پيامبر، يا پيامبراني مبعوث شدند كه از جملة آنان زرتشت و دامست بودند.[5] شهرستاني در كتاب الملل والنحل مي نويسد: به عقيدة پيروان مذهب زردشت براي آنان پيامبراني مبعوث شده اند.[5] علامة طباطبايي در تفسير الميزان مي گويد: معروف اين است كه زرتشت پيامبر بود و كتابي به نام اوستا داشت كه در زمان سلطة اسكندر بر ايران از بين رفت و بعد در زمان پادشاهان ساساني باز نويسي شد.[5]

در قرآن تنها يك مورد از مجوس (پيروان دين زردشت) نام برده و در رديف اهل كتاب (يهود و نصارا) قرار داده شده است.[5]

از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است: انّ المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه؛ مجوسيان پيامبر داشتند و آنان وي را كشتند و كتابش را سوزاندند.[5]

شيخ طوسي در كتاب مبسوط در اين باره مي نويسد: در دين زردشت شبهة كتابي بودن وجود دارد. برخي گفته اند آنان اهل كتابند. كه كتابشان بعداً نسخ و نابود شد و عده اي ديگر گفتند: آنان اهل كتاب نيستند.[5] نظر شيخ طوسي در اين باره آن است كه براي زردشتيان كتاب آسماني وجود دارد و آنان اهل كتابند، ليكن بعداً از اين كتاب محروم شدند.

سپس مي افزايد: اين كه مي گوييم آنان اهل كتابند به اين دليل است كه علماي اهل شيعه همگي بر اين مسئله اتفاق نظر دارند و اخبار شيعه آن را تأييد مي كند.[5]

علامة حلي از عالمان بزرگ شيعه همانند شيخ صدوق، شيخ طوسي، ابوصلاح حلبي، ابن جنيد، سالار و ابن ادريس نام برده و نوشته است كه معتقدند زردشتي ها اهل كتابند.[5] علامة طباطبايي در تفسيرش آنان را اهل كتاب معرفي كرده است.[5]مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.