-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23868)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13191)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10893)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5659)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2601)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1832)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1251)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1068)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25525 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

تولد حضرت عيسي(ع) با توجه به اين كه ازدواجي صورت نگرفته، چگونه از طريق علمي و پزشكي قابل توجيه و بررسي مي باشد؟

اين سؤال قابل تعميم به سؤالات ديگري نيز هست، از جمله اين كه

مي دانيم حضرت آدم و حوا، كبش حضرت ابراهيم (قوچي كه به جاي حضرت اسماعيل ذبح شد)، عصاي حضرت موسي كه تبديل به اژدها مي شد، ناقه(شتر) حضرت صالح كه از دل كوه بر آمد و پرنده اي كه حضرت عيسي از گِل ساخت و خداوند آن را حيات بخشيد،[12] از راه هاي طبيعي پديد نيامده اند. بنابراين سوال بالا در مورد آن ها نيز مطرح مي گردد. اما پرسش شما به يك پرسش كلي باز مي گردد كه پاسخ آن در بيان تفاوت ميان معجزه و امور عادي خفته است. با اين كه بحث معجزه بارها در كتب بينش اسلامي دورة راهنمايي و متوسطه مورد دقت قرار گرفته، به اجمال آن را بازگو مي كنيم:

1_ معجزه امري فوق العاده است؛ يعني امري است برتر از آنچه كه به آن عادت كرده ايم، اما بدان معنا نيست كه مبناي علمي و منطقي ندارد.

2_ همان گونه كه مي دانيد علوم تجربي محدود به آنچه هست و رخ

مي دهد مي گردد. وقتي يك پديده مورد تجربه و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد، كم كم آگاهي هايي از آن براي انسان پديد مي آيد كه علم نام مي گيرد، مثلاً تولد. با مشاهدة كم و كيف تولد يك نوزاد و علل آن مي توانيم قانوني را براي توليد مثل وضع كنيم كه ازدواج شرط اصلي آن است. اما بايد توجه داشت كه ازدواج تنها راه توليد مثل نيست، بلكه شايد راه يا راه هاي فراواني براي اين كار وجود داشته باشد كه علم امروز بشر به آن دست نيافته است.

حاصل كلام اين كه، علوم بشري پاسخگوي فعل و انفعالاتي هستند كه در محدودة آن ها رخ مي دهد ولي بيش از آن محدوده كارايي و قدرت ندارند.

[12] خصال شيخ صدوق، باب ششم، روايت از اميرمؤمنان با عنوان سته لم يركض في الرحم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.