-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23858)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10890)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5658)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2600)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1831)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1066)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25533 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:26

چرا مسيحيان از فارقليط كه مژده حضرت مسيح است به روح القدس تعبير كرده اند؟

شايد با اين انگيزه چنين معنا كرده اند كه تا بشارت به دين پيامبر اسلام(ص) را محو نمايند. توضيح اين كه: پيامبران الهي از حضرت آدم ابوالبشر تا حضرت خاتم (ص)، جملگي در يك خط سير قرار دارند. و همه براي هدايت بشر مبعوث شده و در پي شناساندن بشر به شناخت راستين جهان از مبدأ تا معاد، قوانين الهي و فضايل اخلاقي مي باشند، و هر يك مصدّق (تأييد كننده) پيشين و مبشّر پسين اند. قرآن در سورة صف اين حقيقت ر از زبان حضرت عيسي(ع) بيان مي دارد كه به بني اسرائيل خطاب نمود كه من پيامبر خدا هستم و مصدّق موسي و مبشّر احمد هستم.[11]

به قول محمد شبستري:

يكي خط است از اوّل تا به آخر بر او خلق خدا جمله مسافر

در اين ره انبيا چون ساربانند دليل و راهنماي كاروانند

وز ايشان سيد ما گشته سالار هم او اوّل هم او آخر در اين كار

قرآن از بشارت پيامبران گذشته دربارة پيامبر اسلام(ص) حكايت مي كند و در تورات و انجيل كنوني، با وجود تحريفات، نوعي بشارت به ظهور پيامبر اسلام(ص) وجود دارد.[12]

بشارت هاي موجود در كتاب هاي آسماني پيشين دليلي براي رسالت پيامبر اسلام(ص) و زمينه اي براي مسلمان شدن يهوديان و مسيحيان به شمار مي آيد.

عالمان اهل كتاب، آنان كه نمي خواستند مردم به پيامبر اسلام ايمان بياورند و از مسلمان شدن ديگران ناخشنود بودند، در پي تحريف اين بشارت ها بر آمدند. برخي را حذف و برخي را نادرس ترجمه نمودند. لفظ فارقليط از اين قبيل است. در انجيل يوحنا در فصل هاي چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم لفظ فارقليط آمده است. فارقليط در اصل كلمة يوناني و ريشة آن پريقليتوس به معناي بسيار ستوده بود كه با پراقليتوس به معناي تسلي دهنده اشتباه كرده اند.

نويسندة كتاب چراغ در جزوه اي عين متن لاتين،انجيل يوحنا را از كتاب موسوم به اناجيل، چاپ پاريس، تأليف لامنه، موجود در كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، در آغاز كتاب خود آورده است و به خوبي نشان مي دهد كه فارقليط در آن جا به صورت پركليت (به معناي بسيار ستوده = احمد) آمده است. نيز نوشته است: قدماي نصارا از لفظ پركليت اسم خاص فهميده بودند، چون در ترجمه هاي سرياني وعبراني عين لفظ فاراقليط را آوردند؛در واقع اين واژه مانند واژه هاي احمد، محمد و علي است كه در ترجمه عيني همين واژه هاي آورده مي شود، مثلاً ترجمة جملة جاء عليٌّ مي شود.

علي آمد، نه اين كه بگوييم بلند مرتبه آمد. علي در اين جا به معناي اسم خاص است نه بلند مرتبه. امّا متأسفانه علماي مسيحي در زمان هاي بعدي براي محو نشانة نبوت پيامبر اسلام(ص) اوّلاً: پركليت را به پاراكليت تبديل كردند و ثانياً آن را از صورت اسم خاص بيرون آوردند و به معناي وصفي در آوردند و آن را به تسلي دهنده ترجمه كردند.[13]

علامة شعراني در كتاب نثر طوبي مي گويد: در يك لغت يوناني ديده ام كه فارقليط را به معناي بسيار ستوده و كسي كه بر سر همة زبان ها افتاده و از او به نيكي ياد مي كنند ترجمه كرده اند.[14]

در دايره المعارف بزرگ فرانسه آمده است: محمد مؤسس دين اسلام و فرستادة خدا و خاتم پيامبران است. كلمة محمد به معناي بسيار حمد شده است، و از ريشة حمد كه به معناي تجليل و تمجيد است، مشتق گرديده و بر اثر تصادف عجيب، نام ديگري كه آن هم از ريشة حمد است و مرادف لفظ محمد مي باشد؛ يعني احمد ذكر شده كه احتمال قوي مي رود، مسيحيان عربستان آن لفظ را به جاي فارقليط به كار مي بردند. احمد، يعني بسيار ستوده شده و بسيار مجلل، ترجمة لفظ پيركلتوس است كه اشتباهاً لفظ پاراكلتوس را جاي آن گذاردند؛ به اين ترتيب نويسندگان مذهبي مسلمان مكرر گوشزد كرده اند كه مراد از اين لفظ بشارت به ظهور پيامبر اسلام است. قرآن مجيد نيز آشكارا در آية شگفت انگيز سورة صف به اين موضوع اشاره مي كند.[15]

[12] تورات، سفر تكوين، فصل 7، جملات 17 - 20؛ فصل 49، جملة 10؛ سفر تثنيه، فصل 33،جملات 1 _ 5؛ انجيل يوحني فصل 14، جملة 16؛ نيز فصل 15، جملة 26 و فصل 16، جملة 7.

[13] ناصر مكارم شيرازي، پيام قرآن، ج 8، ص 388 - 389.

[14] همان، ص 389؛ نثر طوبي، شعراني، ج1، ص 197.

[15] ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 24، ص 76.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.