-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23857)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10890)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5658)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2600)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1831)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1066)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25534 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

با وجود چند ميليارد انسان روي زمين كه داراي اديان و عقايد متفاوتي هستند تكليف آن ها در جهان آخرت چه مي شود؟

شرايع آسماني، همگي در لزوم ايمان به جهان آخرت اتفاق نظر دارند. پيامبران الهي بدون استثنا پس از اصل توحيد مهم ترين اصلي كه مردم را به آن متذكر كرده اند و ايمان به آن را خواسته اند،اصل معاد و اعتقاد به جهان آخرت است.

قرآن مي فرمايد: همگي در روز قيامت برانگيخته مي شويد.[2] مسئلة مهم ديگر اين است كه سعادت و شقاوت زندگي پس از مزگ كاملاً وابسته به نحوة زندگي دنيا است. قرآن مي فرمايد: هر كس هموزن ذره اي كار خير انجام دهد آن را مي بيند، و هر كس هموزن ذره اي كار بد كرده آن را مي بيند.[3]

از سوي ديگر اعتقادات و اعمال در دنيا وقتي موجب سعادت اخروي خواهند شد كه از روي تسليم در برابر خدا انجام گيرد. قرآن مي فرمايد: در آن روز (قيامت) مال و فرزندان سودي نمي بخشد، مگر كسي كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد.[4] بنابراين كسي در آخرت خوش بخت است كه در دنيا تسليم اوامر پروردگار الهي باشد و تسليم خدا شدن به اين است كه از پيامبر همان زمان پيروي شود.

پس از بعثت حضرت محمد(ص) كه خاتم پيامبران است تسليم خدا شدن عبارت است از: قبول دين اسلام زيرا دين اسلام اديان پيش از خود را نسخ كرده است. علتش اين است كه مجموعة دين الهي از نظر اساس و ريشه در هر زمان يكي است ليكن تكامل جامعه ايجاب مي كند كه تشريفات و قوانين فرعي هماهنگ با تكامل انسان ها رو به تكامل رود تا به حد نهايي و خاتم اديان رسد. از اين رو دين اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين دين الهي با بعثت پيامبر اسلام(ص) به همه جهانيان ابلاغ گرديده و گفته شده تسليم خدا شدن از اين به بعد به اين است كه طبق قانون اسلام عمل شود و پذيرفتن ديني غير از اسلام از هيچ كس مورد قبول واقع نمي شود. قرآن مي فرمايد: هر كس ديني غير از اسلام براي خود انتخاب كند پذيرفته نخواهد شد.[5]

به عبارت ديگر: سعادت هر دو جهان وابسته به اين است كه انسان در دنيا تسليم خدا شود، و تسليم خدا شدن پذيرفتن دستورهاي او است، و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور خدا همان است كه آخرين رسول او آورده است.[6]

بنابراين با آمدن دين اسلام همه موظفند از اين دين پيروي نمايند و چنان چه كسي ديني غير از اسلام داشته باشد و نپذيرفتن اسلام از روي عناد و لجاجت باشد و با اين حال از دنيا رود، به حالت شرك از دنيا رفته است و در آخرت معذّب خواهد شد.

كساني كه اسلام به گوششان نخورده و زمينة تحقيق هم نداشته اند و اگر اسلام به آنان عرضه مي شد مي پذيرفتند و تسليم مي شدند، اميد هست كه خداوند اينان را مورد عفو قرار دهد. قرآن مي فرمايد: چنين نيستيم كه رسول نفرستاده بشر را معذب كنيم.[7] و فرمود: گروه ديگري كارشان احاله مي شود به امر خدا.[8]

[2] مؤمنون (23) آية 16.

[3] زلزله (99) آية 7 - 8.

[4] شعرا (26) آية 88 و 89.

[5] آل عمران (3) آية85.

[6] مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 333.

[7] اسرا (17) آية 15.

[8] توبه (9) آية 106.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.