-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11208)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25549 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

دين زرتشت در مقايسه با دين اسلام چه اشتراك و افتراقي دارد؟

از پيشوايان اسلام، رواياتي وجود دارد مبني بر اين كه زردشتيان پيامبري داشتند و او صاحب كتاب آسماني بود، ليكن بعداً از بين رفت.[10]

طبق اين ديدگاه: آيين كه زرتشت به جهانيان عرضه داشت، آيين توحيدي بود و به مبدأ و معاد و هدايت شريعتي خداوندي و نبوت معتقد بود.

شهيد مرتضي مطهري ميگويد: آن چه در مورد زرتش محقق است اين كه او به توحيد در عبادت دعوت ميكرد. اهور امزدا از نظر شخص زرتش نام خداي ناديده، خالق جهان و انسان است، و تنها موجودي است كه شايسته پرستش است.[11]

زرتشتيها معتقدند كه روح آدمي پس از مرگ در عالم ديگري زندگي ميكند و زندگي او براساس كارهاي دنيوياش ميباشد. فرد اگر نيكوكار باشد، در زندگي پس از مرگ، متنعم ميشود و از زشتكاري خويش معذب ميگردد.[12]

آنان به بهشت، جهنم و اعراف اعتقاد دارند.[13]

در اين باورها (مبدأ، معاد و نبوت عامه) بين اسلام و زرتشت اشتراك هست. در مسائل اخلاقي همانند راستگويي و پرهيز از دروغ نيز دو آيين تا حدودي مشتركاند. ا جايي كه شعار زرتشتيان پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك است، و ميگويند: راستگويي آدمي را بهشت و دروغگويي به جهنم سوق ميدهد. شبيه اين اعتقاد در اسلام هم وجود دارد كه گفته شده: نجات در صداقت و هلاكت در دروغگويي است .

اما جداي از اين چند امر مشترك، در بسياري از امور تفاوت هست، مثلاً دين اسلام بر محور رهنمودهاي پيامبر اسلام، وحي به حضرت و قرآن قرار دارد .كه زرتشتيها را قبول ندارند.

آنان آتش را مقدس ميشمارند و در آتشكدهها آتش را فروزان نگاه ميدارند. پيراهن مقدس (سه ره) را طي مراسمي به تن پسران ميپوشانند و ريسمان مقدس (كسستي) را بر كمرشان ميبندند. كالبه مردگان را در برخ خاموش يا در دخمه مينهند و آن را غذاي لاشخورها ميسازند.[14] اينها را مسلمانان قبول ندارند .

در اعتقاد زرتشتيان جهان از دو نظام خير و شر تشكيل شده است. ذات خوب به همراه شش فرشته روحهاي جاويدان و ازلي را تشكيل ميدهند .

ذات به همراه شش فرشتة شر، هفت روح خبيث را تشكيل ميدهند.[15]

زردشتيهاي به ازدواج با محارم روي ميآورند،[16] كه در اسلام پذيرفته شده نيست در اسلام امهات مسائل احكامي و آنچه كه به عنوان فروغ دين معروف است، در ده عنوان: نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، زكات، تولي و تبري، خلاصه ميشود كه اينها را زردشتيها قبول ندارند.[17]

[10] مجلسي، بحارالانوار، ج 14، ص 463.

[11] مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، ص 191.

[12] مبلغي، اديان و مذاهب.

[13] جان ناس، تاريخ جامع اديان، ص 475.

[14] همان، ص 478 - 482.

[15] مبلغي، همان، ص 328.

[16] همان، ص 399 تا 402.

[17] براي اطلاع بيشتر ، مراجعه كنيد به : تاريخ اديان و مذاهب جهان، مبلغي آباداني، ج 1، ص 293 به بعد؛ نيز تاريخ جامع اديان، جان ناس، ص 447 به بعد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.