-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12767)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11392)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8511)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4637)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1509)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1350)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1152)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(955)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(835)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25553 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مگر انسان هاي بعدي از نسل هابيل و قابيل نبودند، پس چرا اديان و زبان هاي گوناگوني شكل گرفته است؟

همانطور كه مي دانيم و قرآن اشاره فرموده است، افراد كه به حَسَب فطرت، مدني و اجتماعي هستند در آغاز تشكيل اجتماع داراي زندگي ساده و بهصورت گروه واحد و يكنواختي بودند. تدريجاً كه بر تعداد افراد افزوده شد، بين آنها به مقتضاي فطرت و بر اثر تضاد منافع، اختلافاتي در كس مزايا بروز نمود. رفع اين اختلافات و مشاجرات، محتاج وضع قوانين و نظامات مناسبي بود، از اين رو خدا پيامبراني را برانگيخت و با ايشان احكام و قوانين در شكل دين براي بشر فرستاد، و بشارت ها و تهديد هايي ضميمه كرد و برا ي سلسله وظايف عبادي كامل نمود.

باز در معارف ديني و امور مبدأ و معاد حتي در زبان وگفتار، به مرور زمان اختلافاتي پيدا شد و شعب مختلفي به وجود آمد، در نتيجه اتحاد ديني مختل گرديد.

اختلاف در مذهب باعث شد كه اختلاف به جهات ديگر از جمله زبان وگفتار سرايت كند. اين اختلاف به واسطة سركشي كساني كه عالم به كتاب آسماني بودند و اصول و معارفش را مي شناختند و حجّت برايشان تمام شده بود، ظهور كرد. بنابراين اختلافاتي كه بين افراد پيدا شد، از دو نظر بود: يكي از جهت امور دنيوي و آن موافق فطرت و سبب تشريع ديني بود، و ديگري در امور ديني و آن به وساطة تجاوزات و بي قانوني هاي حاملين كتاب بود. خدا مؤمنان را در موارد خلاف به سوي حقّ راهنمايي كرد، چنان كه در سورة بقره اشاره فرمود: كان النّاس امّة واحدة فبعث الله النّبيّين مبشّرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه و مااختلف فيه الاّ الّذين اوتوه بغياً بينهم.[71]

شكي نيست كه افراد از لحاظ خصوصيات آفرينش و منطقه زندگي و اخلاق و عادات مختلفند. بعضي از حيث قواي بدني و روحي بر ديگران برتري دارند. نتيجه اين است كه اجتماع، تعادل و توازن خود را از دست داده و دچار انحراف از جادة عدالت گردد، يعني نيرومندان از ناتوانان بيش از اندازه اي كه به ايشان بهره مي دهند، سود ببرند. از طرفي زيردستان براي خلاصي از ستمكاران دست به حيله و تزوير زده و با تمام نيرويي كه در اختيار دارند، بكونشد بر آنان مسلّط شده و انتقام خود را از ايشان بكشند. بنابراين بروز اختلافات اجتماع و مردم را دچار هرج و مرج و نا امني مي نمايد و بالاخره موجب هلاك انسانيّت و فناي فطرت و زوال سعادت مي شود. اين آيه و آيات نوزدهم يونس و يكصد و نوزدهم هود به همين مطلب اشاره دارد.

لازمة اختلاف مراد اين است كه احساسات و ادراكات و حالات افراد در عين حالي كه از يك جهت اتحاد دارد گوناگون باشد، و اختلاف آنها موجب اختلاف مقاصد و آمال مي شود، در نتيجه رفتارشان تفاوت پيدا مي كند و بالاخره منجر به اختلال نظام مي گردد. پيدايش اين اختلاف ايجاب مي كند قوانيني كه ضامن رفع اختلاف باشد، وضع شود و در ساية آن ها هر حقداري به حقّش برسد و همة افراد ملزم به رعايت آن ها باشند.

خداوند قوانين و نظاماتي بر اساس يگانه پرستي در اعتقاد و اخلاق و افعال وضع فرمود. اين قانون ديني و آئين الهي تنها قانوني است كه بر پاية دانش و معرفت حقايق استوار است.

قرآن به ما خبر مي دهد: نخستين چيزي كه وسيلة رفع اختلاف مردم در امور دنيوي و شئون زندگاني قرار گرفت، دين بود. بنابراين اگر قوانين ديگري در كار بوده، ناچار اقتباس از آيين الهي بوده است.

بعد مي فرمايد: بعد از نزول كتاب آسماني در مواد ديني، اختلافاتي بين مردم پديد آمد. اين اختلافات از ناحية كساني كه حامل دين بودند و بر كتاب خدا اطلاع كامل داشتند، به سبب تجاوز و سركشي به وجود آمد. در آيه چهاردهم شوري و نوزدهم يونس، بعد از ذكر اختلاف مردم مي فرمايد: و لولا كلمة سبقت ...؛ اگر نبود كلمه اي كه پروردگار قبلاً فرموده بود، دربارة اختلافاتشان داوري شده و به آن ها خاتمه داده شده بود.

منظور از اين كلمه همان است كه بعد از امر آدم به فرود آمدن به زمين فرموده است: و لكم في الارض مستقرٌ و متاعٌ الي حينٍ؛ قضاي الهي بر اين جاري شده كه انسان ها در زمين جايگزين شوند تا دوران زندگاني دنيويشان سپري شود.[72]

بنابراين، اختلاف در دين مقتضاي فطرت نبوده، بلكه مستند به تعدّي از حدود و مقرّرات فطرت است، زيرا دين فطري است و چيزي كه فطري شد، از ناحية دستگاه آفرينش، تغيير و اختلافي در آن روي نمي دهد، چنان كه در آية سي ام روم به آن اشاره شده است.[73]

_ دربارة پيدايش زبان هاي مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بعضي براي هر زباني واضعي قائلند ولي بعضي نظرشان اين است كه طبيعت بشري به واسطة دارا بودن نيروي تفهيم و افادة مقاصد به وسيلة الفاظ چنين تواني را به انسان ها داده كه هنگام ارادةمعناي خاصي، لفظ مخصوصي براي آن به كار ببرند چنان كه فراوان ديده شده كه بچه ها در آغاز امر چنين هستند و كم كم اين تفاهم و تبادل در سطح معاشران و دوستان گسترش يافته و به مرور زمان تعداد قابل توجهي الفاظ و واژه هاي جديد اختراع شده و رو به تكامل و تزايد گذاشته و سبب پيدايش زبان خاصي شده است.[74]

[71] بقره (2) آيه 213.

[72] بقره(2) آية 36.

[73] علامه طباطبايي، ترجمة تفسير الميزان، ج 2، ص 153، ذيل آية 213؛ تفسير نمونه، ج 2، ص 57 به بعد ذيل آية مذكوره؛ آيت الله مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج 1- 2 ، بحش دوم، ص 278 به بعد، با اقتباس و تلخيص.

[74] اصول الفقه، شيخ محمد رضا المظفر، دفتر تبليغات اسلامي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.