-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25558 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:41

چرا اكثر پيروان پيامبران را مردم مستضعف تشكيل ميدادند؟

هيچ دعوت اصلاح طلبانهاي در جهان نميتواند موافقت تمام افراد را جلب كند، زيرا هر نوع دعوت، قهراً منافع ماديِ گروهي را به خطر ميافكند و طبعاً به مخالفت بر ميخيزند. بنابراين انتظار اين كه همة انسانها دعوتهاي پيامبران را لبيك بگويند، بي مورد است، بلكه موافقت انسانهاي عاقل و بي غرض و حق جو كافي است. از روزي كه پيامبران نداي حق و عدالت را سر دادند، دو گروه بيش از همه به مخالفت برخاستند: مترقان و مستكبران.

مترفان افرادي بودند كه به خاطر امكانات مادي، به راحتطلبي عادت كرده و در اشباع غرائز از حدّ تجاوز ميكردند، در حاليكه گروه مستكبران عناصر سياسي بودند كه به منصب و مقام خود فكر ميكردند و آن را بر همه چيز مقدم ميداشتند. قرآن اگر چه از مخالفاني به نام مجرمان، كافران و فاسقان نام برده است، ولي همة اين گروهها تحت عنوان مترفان و مستكبران قرار ميگرند. البتهگروه ساده لوح و بي اراده آلت دست اين دو گروه بودند، در نتيجه در صف مخالفان ميايستادند.

قرآن دربارة مخالفت گروه مترفان فرمود: و ما أرسلنا في قريه من تدير الاّ قال مترفوها انّا بما أرسلتم به كافرون ؛[7] براي هيچ آبادي پيامبرِ بيم دهندهاي نفرستاديم مگر اين كه افراد دارا و خوشگذران به آنان گفتند: ما به رسالت شما كافريم .

ترف با طغيان رابطة مستقيم دارد، خصوصاً آن گاه كه جواني و بيكاري نيز به آن ضميمه شود. به قول شاعر: انّ الشباب و الفراغ و الجده ـ مفسده للمرء ايّ مفسده؛ جواني و بيكاري و ثروتمندي براي انسان چه فسادانگيز است!.

قرآن همين حقيقت را بيان ميفرمايد: انّ الانسان ليطغي أن رآه استغني ؛ انسان هر گاه خود را مستغني و بي نياز ببيند، طغيان ميكند .

اشراف و مستكبران و مترفان در برابر حقايق روشن و آيات بيّنات پيامبران ميايستادند چون منافع آنان در خطر بودو اين خود بزرگترين مانع سر راه هدايت آنان بود، ولي افراد مستضعف چون از اين موانع تهي بودند، زودتر و بهتر تحت تأثير حقايق روشن انبيا قرار ميگرفتند و تسليم حق و حقيقت ميشدند.

[7] سباء (34) آية 34.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.